ฟ้าหญิงผ่าตัดไทรอยด์ ฟื้นพระองค์แล้ว

ฟ้าหญิงผ่าตัดไทรอยด์ ฟื้นพระองค์แล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เข้ารับการถวายการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ จากคณะแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทรงฟื้นพระองค์ได้ดีเป็นปกติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามคำกราบทูลเชิญของคณะแพทย์ เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2553 เพื่อรับการรักษาพระโรคต่อมไทรอยด์ คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจวินิจฉัย และรักษาด้วยการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2553 ผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ ทรงฟื้นพระองค์ได้ดีเป็นปกติ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553