มทภ.4เรียกประชุมผบ.หน่วยฉก.4จ.ชายแดนใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกับ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส โดยมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ทั้ง 4 จังหวัดเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการต่อไป รวมทั้งได้ร่วมหารือต่อแนวทางการปฏิบัติงานติดตามสถานการณ์และการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากนั้นเวลา 15.30 น. พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะกองฝ่ายเสนาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เดินทางไปกราบนมัสการพระธรรมสิทธิมงคล เจ้าคณะจังหวัดยะลา ณ วัดเมืองยะลา เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 ภาค พร้อมได้ถวายเครื่องไทยธรรมและปัจจัย จำนวน 24 ชุด