ศปค.ไม่รับฟ้องขอแก้ไขคำฟ้องรองผู้ว่าสตง.

ศปค.ไม่รับฟ้องขอแก้ไขคำฟ้องรองผู้ว่าสตง.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลปกครองกลาง ไม่รับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติม ในคำฟ้องของ รอง ผู้ว่าฯ สตง. ที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งคุณหญิงจารุวรรณ หวั่นเป็นประเด็นใหม่ไม่สิ้นสุด หลังผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นฟ้องแล้ว

ที่ศาลปกครองกลาง นายสมชัย วัฒนการุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับฟ้องขอแก้ไขเพิ่มเติมในคำฟ้องของ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่เป็นผู้ร้องต่อ ในคดีที่ นายปราโมทย์ โชติมงคล ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นฟ้อง คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่ง สตง. เรื่องยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ เป็นรักษาการผู้ว่า สตง. ซึ่งการที่ นายพิศิษฐ์ มีคำร้องขอเพิ่มเติม โดยขอให้ศาลมีคำสั่งพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของคุณหญิงจารุวรรณ ลงวันที่ 29 ก.ย. 2553 เรื่องการยกเลิกบรรดาคำสั่งทุกคำสั่ง บันทึกข้อความต่างๆ ของ นายพิศิษฐ์ ที่อ้างการรักษาราชการ ผู้ว่าฯ สตง. และคำสั่งเรื่องมอบหมายให้ รอง ผู้ว่าฯ สตง. และผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าฯ สตง. จึงถือเป็นการใช้สิทธิ์ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิ่มเติมจากคำฟ้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกอบกับคดีนี้ศาลได้กำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ศาลเห็นว่า หากอนุญาตให้ นายพิศิษฐ์ แก้ไขคำฟ้องจะเป็นประเด็นขึ้นมาใหม่ และจะเป็นกรณีที่ไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้นศาลจึงออกคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว แต่ไม่ตัดสิทธิ์หาก นายพิศิษฐ์ จะมายื่นฟ้องคดีใหม่ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด