หนุ่มมะเร็งเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะแพทย์จาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลศิริราช ได้เดินทาง
มาที่บ้านของนายสุข วงศ์เขียวแดง อายุ 46 ปี ในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง หลังนายสุข นั้นเป็น ผู้ป่วยโรคมะเร็งปากระยะสุดท้าย ทำให้ใบหน้าเป็นโพรงลึก จนเห็นภายในช่องปาก ด้าน ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยต่ออาการผู้ป่วยเป็นอย่างมาก หลังได้ทรงทราบข่าว จึงได้มีพระกระแสรับสั่ง ให้รับตัวเข้าเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ในการนี้พระองค์ท่าน ยังมีรับสั่งให้ทุน การศึกษาแก่บุตรชายและบุตรสาวของผู้ป่วยคือ นายสุทธิพงศ์ วงศ์เขียวแดง อายุ17 ปี และ ด.ญ.สุธิตา
วงศ์เขียวแดง อายุ 14 ปี อีกด้วย ด้านนางสมภพ ภรรยาของนายสุข กล่าวว่า ตนรู้สึกทราบซึ้งในพระมหา กรุณาธิคุณในครั้งนี้เป็นอย่างมาก