ปธ.ศาลปค.-ปลัดคลังใหม่เข้าทำงานวันแรก

ปธ.ศาลปค.-ปลัดคลังใหม่เข้าทำงานวันแรก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่ เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลปกครอง เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องจากการเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลปกครอง ได้แก่ ศาลเจ้าที่ประจำศาลปกครอง พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระพุทธมหากรุณาประชานาถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำศาลปกครอง จากนั้น นายหัสวุฒิ ได้ถือฤกษ์ดีในการเข้าห้องทำงานในช่วงเวลา 09.09 น. โดย นายหัสวุฒิ ได้กล่าวภายหลังการเข้าห้องทำงานว่า ตนไม่รู้สึกหนักใจในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ เพราะตนยึดหลักในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ และยึดแนวทางที่มาของศาล คือต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและสิทธิของชาวบ้าน

อย่างไรก็ตาม นายหัสวุฒิ ได้กล่าวอีกว่า อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง เป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเรื่องกฎหมาย ดังนั้นทุกส่วนไม่ว่าจะเป็น อำนาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อประเทศชาติ


ขณะที่ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เดินทางเข้าทำงานวันแรก ที่กระทรวงการคลัง ในเวลา 09.00 น. เพื่อรับตำแหน่งแทน นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ที่เกษียณลงในปีนี้ ซึ่งการเดินทางมา
ถึงของปลัดคนใหม่ ได้มีการเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกระทรวง เพื่อเสริมสิริมงคลในการเข้าทำงานวันแรก อย่างไรก็ตาม ปลัดคนใหม่ ยังไม่ได้มีการเปิดให้สื่อมวลชนได้เข้าสัมภาษณ์ ซึ่งในช่วงเวลา 10.00 น. ของวันนี้ ทาง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม จะมีนโยบายมอบให้กับข้าราชการ หลังเข้ารับทำงานในวันแรก พร้อมเตรียมเข้าพบกับ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อรับมอบนโยบายอีกด้วย