พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรศิริราชคอนเสิร์ตฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรศิริราชคอนเสิร์ตฯ
สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทอดพระเนตรคอนเสิร์ต "ศิริราชคอนเสิร์ต เทิดไท้องค์อัครศิลปิน"

ค่ำวานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังหอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อทอดพระเนตรคอนเสิร์ต "ศิริราชคอนเสิร์ต เทิดไท้องค์อัครศิลปิน" โดยมี ศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีนิน ผู้อำนวยการศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นผู้เข็นรถไฟฟ้าพระที่นั่งถวาย

คอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 37 ปี แห่งวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรี ณ หอประชุมราชแพทยาลัยพระราชทานแก่เหล่าคณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักศึกษาและบุคลากรทุกหมู่เหล่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2516 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถทางด้านการดนตรี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็นเอกอัครศิลปิน นอกจากนั้นยังเพื่อนำเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาที่เข้าร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ สมทบทุนการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การวิจัย และอำนวยความสะดวกแก่การรักษาพยาบาลในโครงการสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช ที่ยังขาดงบประมาณอยู่เป็นจำนวนมาก

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย วงออร์เคสตราที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้บรรเลงในงานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและในกิจกรรมระดับนานาชาติ เป็นผู้บรรเลงเพลงถวาย มี รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข เป็นผู้อำนวยการดนตรี นายกุดนี เอมิลสัน วาทยากร และ พ.ต.ประทีป สุวรรณโรจน์ เป็นวาทยากรประจำ

เพลงที่บรรเลงมี 19 เพลง เริ่มด้วยเพลงโหมโรงมหาราช ที่นายมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ ประพันธ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ ได้แก่ เพลงอาทิตย์อับแสง เพลงไร้เดือน เพลงเมื่อโสมส่อง เพลงเกาะในฝัน เพลงใกล้รุ่ง เพลงยามเย็น เพลงกินรี เพลงแสงเทียน เพลงความฝันอันสูงสุด เพลงดวงใจกับความรัก เพลงในดวงใจนิรันดร์ เพลงสายฝน เพลงแสงเดือน เพลงพระมหามงคล เพลงชะตาชีวิต เพลงเราสู้ เพลงแผ่นดินของเรา และเพลงราชวัลลภ