โขก! แบงค์เตรียมเก็บค่ากด ATM ครั้งละ 10 บาท

โขก! แบงค์เตรียมเก็บค่ากด ATM ครั้งละ 10 บาท
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

การหารือเรื่องการลดค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงินระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)และสมาคมธนาคารไทย ได้ข้อสรุป ค่าบริการ เอทีเอ็ม.จะเก็บเท่ากันหมดทั่วประเทศครั้งละ 10 บาท

โดยเย็นวันนี้( 27 ก.ย.) สมาคมธนาคารไทยจะหารือกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อีกครั้งอย่างเป็นทางการ ในงานเลี้ยงอำลาตำแหน่งเกี่ยวกับข้อสรุปการปรับลดค่าธรรมเนียมที่สมาคาธนาคารไทย เสนอ มี 3 ประเภท คือ

1) การกดเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มระหว่างธนาคาร จะคิดอัตราเดียวทั่วประเทศครั้งละ 10 บาท จากปัจจุบันที่เก็บจากลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑลตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป รายการละ 5 บาท ส่วนในต่างจังหวัดรายการละ 10-20 บาท

2) ค่าบริการเบิกถอนข้ามเขตในธนาคารเดียวกันได้ข้อสรุปว่า จะคิดค่าบริการเพียงอัตราเดียวเพียงอัตราเดียวคือ 20 บาทต่อรายการ จากปัจจุบันที่มีหลายอัตรา เช่น 10,000 บาทแรก จะเก็บค่าบริการเบิกถอนข้ามเขต 10-15 บาท และอัตราสูงสุดอยู่ที่ 1,000 บาทต่อรายการ

3) ปรับอัตราการโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารเดียวกันแต่ข้ามเขต เช่น โอนเงินจากบัญชีต้นทางกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ 20-25 บาทต่อรายการ หรือ หมื่นละ 10-15 บาท ค่าคู่สายอีก 10 บาท รวมแล้วคิดค่าบริการเฉลี่ยครั้งละ 25-35 บาทต่อรายการ มาเป็นคิดอัตราเดียวกันทั่วประเทศ 15 บาทต่อรายการ โดยให้ฟรีในรายการแรกของแต่ละเดือน

ทั้งนี้ นางธาริษา วัฒนเกศ ผู้ว่าธปท. กล่าวว่าถ้าจะประกาศใช้ก็พร้อมปฏิบัติ หรือหากส่งไม้ต่อให้ผู้ว่าฯ ธปท.คนใหม่ เป็นผู้ตัดสินใจก็พร้อมเจรจากันได้ ซึ่งการลดค่าธรรมเนียมข้ามเขตรอบนี้น่าจะพอเป็นผลงานที่ใช้ได้ ไม่ถึงขั้นเป็นมวยล้มต้มคนเชียร์คนใน กทม. ปริมณฑล อาจเสียเปรียบบ้าง แต่คนต่างจังหวัดที่แบกรับภาระมานานจะได้ประโยชน์มาก ขณะที่ธนาคารก็สูญเสียรายได้มาก ที่ผ่านมา ทาง ธปท.ได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวจากทางสมาคมฯ จึงเชื่อว่ามาตราการที่เสนอไปน่าจะถือเป็นทางออกในการปรับลดคาธรรเนียมข้ามแขตระหว่าง ธปท.และธนาคารพาณิชย์ได้