ประกวดเสียงนกร้อง ที่นราธิวาส

ประกวดเสียงนกร้อง ที่นราธิวาส
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ภาพการประกวดเสียงนกร้องในจังหวัดนราธิวาส ภาคใต้ของไทย โดยมีผู้มาเข้าร่วมแข่งขันมากมาย นอกจากนี้ยังมีเจ้าของนกจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย มีส่วนร่วมในการประกวดร้องเพลงนก ทั้งนี้การประกวดเสียงนกร้องเป็นที่นิยมมากในเขตภาคใต้ของประเทศไทยและมาเลเซีย