คมนาคม หารือจีน ร่วมมือพัฒนารถไฟความเร็วสูง

คมนาคม หารือจีน ร่วมมือพัฒนารถไฟความเร็วสูง
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม หารือกับผู้แทนจีนถึงความร่วมมือในการพัฒนารถไฟความเร็วสูง เผยอาจเปิดให้จีนลงทุนและได้สัมปทาน เมื่อครบอายุสัมปทาน ทรัพย์สินเป็นของไทย

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะมีการหารือกับผู้แทนจีนถึงความร่วมมือในการพัฒนารถไฟความเร็วสูง หรือไฮสปีดเทรน ซึ่งจีนได้แสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า หลังจากการหารือเบื้องต้นแล้วใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า รัฐบาลจะมีการเสนอแผนความร่วมมือดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา หากรัฐสภาเห็นชอบจะมีการเจรจาอย่างเป็นทางการก่อนที่จะมีการลงนามร่วมกันใน อนาคต และหากเป็นไปตามกำหนดการเชื่อว่าปี  2554 โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงจะสามารถเริ่มต้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ จะมีการพูดคุยเรื่องดังกล่าว เพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอกรอบความร่วมมือไทย-จีนไปยังรัฐสภาด้วย

สำหรับกรอบความร่วมมือในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เดิมมีแผนความร่วมมือลักษณะร่วมลงทุน คือ ไทยเป็นฝ่ายจัดการเรื่องที่ดินเขตทางในการใช้ก่อสร้าง ส่วนจีนจะลงทุนระบบรางแบบสแตนดาร์ดเกจ หรือขนาดราง 1.43 เมตร รวมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม  แนวทางดังกล่าวอาจมีปัญหาในเรื่องการประเมินมูลค่าที่ดิน ล่าสุดกระทรวงคมนาคมเห็นว่าแนวทางที่จะให้จีนเข้ามาลงทุนและสัมปทานเดินรถจะ เป็นแนวทางเป็นไปได้มากที่สุด โดยเมื่อครบอายุสัมปทานทรัพย์สินจะเป็นของไทย