ศิริราช เผยโฉมห้องผ่าตัดไฮบริดแห่งแรกในไทย

ศิริราช เผยโฉมห้องผ่าตัดไฮบริดแห่งแรกในไทย
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

โรงพยาบาลศิริราช เปิดตัวห้องผ่าไฮบริดแห่งแรกของประเทศไทย

'น.พ.วรวงศ์ ศลิษฏ์อรรถกร' แพทย์ผู้ดูแล 'ห้องผ่าตัดไฮบริด' ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยรายละเอียดถึงห้องผ่าตัดดังกล่าวว่า ร.พ.ศิริราชถือว่าเป็นแห่งแรกที่มีการใช้ 'ห้องผ่าตัดไฮบริด' ความพิเศษของห้องผ่านี้คือสามารถรักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคซับซ้อน อาทิ การผ่าตัดโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ การผ่าตัดลิ้นหัวใจ การผ่าตัดผู้ป่วยที่หัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดและการผ่าตัดสมอง ผ่าตัดไขสันหลัง นอกจากนี้ภายในห้องผ่าตัดไฮบริดยังมีอุปกรณ์เอ็กซเรย์รวมอยู่ด้วย มูลค่าห้องผ่าตัดใช้งบประมาณกว่า 70 ล้านบาท

เมื่อก่อนห้องผ่าตัดผู้ป่วยต้องมีการเอ็กซเรย์ก่อนแล้วจึงมาผ่าตัด ใช้เวลานานประมาณ 6-8 ชั่วโมง แต่การผ่าตัดด้วยห้องผ่าตัดไฮบริดนั้นใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น ห้องผ่าตัดไฮบริคมีกำหนดเปิดใช้ในวันที่ 26 ส.ค.นี้

อนึ่ง ผู้ป่วยที่ใช้บัตร 30 บาท สามารถใช้ห้องผ่าตัดไฮบริดได้เช่นกัน ทางโรงพยาบาลคาดว่าสามารถรองรับผู้ป่วยได้ปีละ 500 คน