พิลึก!! สร้างโรงแรมสูง34 ชั้นบนที่สงฆ์วัดยานนาวา

พิลึก!! สร้างโรงแรมสูง34 ชั้นบนที่สงฆ์วัดยานนาวา
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

กรณีวัดยานนาวามีโครงการก่อสร้างโรงแรมสูง 34 ชั้น ประชิดโบราณสถานในพื้นที่ธรณีสงฆ์วัดยานนาวา ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ประธานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้ตั้งคณะทำงานคัดค้านโครงการดังกล่าว เนื่องจากหากมีการสร้างโรงแรมสูงเกิดขึ้น ก็จะเป็นการทำลายคุณค่าความเป็นผลงานทางสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 เช่น เรือสำเภอรูปเจดีย์และพระอุโบสถวัด ซึ่งกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และยังบดบังภูมิทัศน์แวดล้อมโดยรอบวัดยานนาวาเป็นไปในทางลบหรือทัศนะอุจาด ขณะนี้ได้มอบหมายให้คณะทำงานไปเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ขอให้มีคำสั่งบังคับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กทม.ระงับการสร้างโรงแรมสูงในเขตโบราณสถานวัดยานนาวา

"ผังเมืองในเขตวัดต้องเป็นสีเทาห้ามสร้างตึกสูง แต่พื้นที่วัดยานนาวากลับทำสัญลักษณ์สีแดงเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม ซึ่งเปิดช่องให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เข้ามาก่อสร้างอะไรก็ได้ ผมได้สอบถามเรื่องนี้กับทางสำนักผังเมือง กทม.ซึ่งมีอำนาจออกใบอนุญาตในการก่อสร้าง แต่พยายามหลีกเลี่ยงที่จะตอบอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าไม่สนใจที่จะรักษามรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติ  ผมคิดว่าจะต้องนำเรื่องนี้ฟ้องศาลปกครองต่อไป" ดร.สุเมธ กล่าว

นอกจากนี้ ดร.สุเมธกล่าวว่าได้เคยทำหนังสือสอบถามความเห็นถึงกรมศิลปากร โดยนายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร มีหนังสือตอบกลับมาแล้วว่า ไม่สมควรสร้างอาคารสูงขึ้นในบริเวณใกล้เคียง เพราะจะเป็นการข่มโบราณสถาน แต่อยู่นอกขอบเขตอำนาจของกรมศิลปากร อย่างไรก็ดีกรมศิลปากรได้มีหนังสืออ้างถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2518 ที่ระบุว่า หากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดจะก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงกับโบราณสถานก็ให้หารือไปยังกรมศิลปากรก่อน เพื่อประโยชน์ในการสงวนรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ 

วัดยานนาวา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ต่อมารัชกาลที่ 1 ทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ ครั้นถึงรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และสร้างเรือสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไป เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบเรือสำเภาซึ่งกำลังจะหมดไปจากเมืองไทย จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดคอกกระบือเป็น "วัดยานนาวา"

สำเภายานนาวา มีความยาววัดจากหงอนข้างบนถึงท้ายบาหลี (ห้องขนาดเล็กท้ายเรือสำเภา) 21 วา 2 ศอก ความยาวส่วนล่างวัดที่พื้นดิน 18 วา 1 ศอกเศษ ความกว้างตอนกลางลำเรือ 4 วา 3 ศอก ความสูงตอนกลางลำเรือ 2 วา 3 ศอก

ภาพความสวยงามของวัดยานนาวา