อึ้ง! โถอึโผล่ยอดปราสาทเมืองกรุงเก่า

อึ้ง! โถอึโผล่ยอดปราสาทเมืองกรุงเก่า
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

นักท่องเที่ยว-ประชาชนโร่ร้องหน่วยงานแก้ไข หลังพบโถชักโครกโผล่ยอดปราสาทนครหลวงเมืองกรุงเก่า ซ้ำยังมีคนอุตริขึ้นไปถ่ายอึ-ฉี่

(7 ก.ค.) นักท่องเที่ยว และประชาชนร้อง หลังพบโถชักโครกแบบที่ใช้ตามบ้านทั่วไปตั้งใช้อยู่บนฐานยอดมณฑปของปราสาทนครหลวง ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหนึ่งโบราณสถานสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก ซึ่งปราสาทนครหลวงนี้ปัจจุบันวัดนครหลวงเข้าไปใช้พื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งมีนักท่องเที่ยวอุตริที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เข้าไปใช้ถ่ายปัสสาวะ และของเสียทั้งหมดจะถูกปล่อยถ่ายไปตามท่อที่ชำรุด ราดสาดรดไปบนตัวโบราณสถาน

ด้านนางอนงค์เทพ ซีลัม อายุ 52 ปี ไกด์พานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กล่าวว่า ตนเองพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมโบราณสถานปราสาทนครหลวงได้มาเห็นสภาพโถชักโครกบนปราสาทและความสกปรก จึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบมาดูแล

อย่างไรก็ตาม พระสงฆ์ 1 รูป ที่อยู่ในมณฑป ให้ข้อมูลเพียงว่า ไม่มีคนและพระที่จะมาดูแลเรื่องความสะอาด ส่วนโถชักโครกดังกล่าว ก็พบว่าเป็นของเก่าที่ทำชั่วคราวมาแต่ปี 47 แล้ว โดยช่วงนั้นมีการปลุกเสกวัตถุมงคล โดยพระราชาคณะระดับชั้นสมเด็จ แต่ด้วยปราสาทนครหลวงสูงและพระเถระที่มาปลุกเสกชราภาพกันมากแล้ว จึงสร้างโถชักโครงชั่วคราวเพื่อใช้เฉพาะกิจในช่วงนั้น และเมื่อเสร็จพิธีก็ยังไม่ได้รื้อออก

สำหรับปราสาทนครหลวง สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ต่อมามาสร้างเป็นที่ประทับก่ออิฐถือปูนในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อ พ.ศ.2147 เลียนแบบจากปราสาทศิลาที่เรียกว่า"พระนครหลวง"ในกรุงกัมพูชา แต่ก็สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ต่อมาจึงมีผู้สร้างมณฑปและพระบาทสี่รอยขึ้นบนปราสาทนี้