เปิดประวัติ "ชนากานต์ ธีรเวชพลกุล" ประธานศาลฎีกาที่เป็น "ผู้หญิง" คนที่ 4 ของไทย

เปิดประวัติ "ชนากานต์ ธีรเวชพลกุล" ประธานศาลฎีกาที่เป็น "ผู้หญิง" คนที่ 4 ของไทย

เปิดประวัติ "ชนากานต์ ธีรเวชพลกุล" ประธานศาลฎีกาที่เป็น "ผู้หญิง" คนที่ 4 ของไทย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เปิดประวัติ "ชนากานต์ ธีรเวชพลกุล" ประธานศาลฎีกาคนที่ 50 ถือเป็นประมุขฝ่ายตุลาการที่เป็นผู้หญิง คนที่ 4 ของประเทศไทย

วันนี้ (8 ก.ค.67) สรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 อาคารศาลยุติธรรม สนามหลวง คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้ประชุมครั้งที่ 17/2567 โดยมีวาระสำคัญพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งประธานศาลฎีกาคนใหม่ เนื่องจาก นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกาคนที่ 49 จะพ้นวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 กันยายน นี้

ในเวลาต่อมา ที่ประชุม ก.ต.พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป

ประวัติของ นางชนากานต์ ว่าที่ประธานศาลฎีกาคนที่ 50

นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล จบการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 22 ถือเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 4 ของประเทศไทย ระหว่างปฏิบัติหน้าผู้พิพากษาได้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ เช่น

  • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
  • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก
  • รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้
  • รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
  • รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9
  • ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook