กฎเหล็กคุรุสภา ครูต้องจบ ป.ตรี

กฎเหล็กคุรุสภา ครูต้องจบ ป.ตรี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คุรุสภา ออกกฎเหล็ก! ครูต้องจบ ปริญญาตรี ก่อนต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา ระบุว่า ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยจากนี้ไปต้องเรียนจบปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือ เทียบเท่า เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่ได้วุฒิปริญญาตรี ให้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย ภายในปี 2555 ครูทุกคนต้องจบปริญญาตรี เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพครูให้มีมาตรฐาน และรักษาเกียรติของวิชาชีพครู

โดยก่อนหน้านี้ คุรุสภา อนุโลมให้ครูที่สอนแต่เดิม แม้ไม่จบปริญญาตรีทางการศึกษาก็ได้ใบอนุญาตวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10,000 คน ครูกลุ่มนี้สามารถเข้าโครงการทุนครู เรียนต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต ตามที่คุรุสภาได้รับงบประมาณแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง หรือ SP2 จำนวน 521 ล้านบาท ให้ครูที่ยังไม่จบปริญญาตรีทางการศึกษาเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา 69 แห่งทั่วประเทศส่วนครูต่างประเทศ ที่เข้ามาสอนภาษา จะต้องเข้าทดสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อขอใบอนุญาตวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ จึงขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ส่งครูชาวต่างประเทศเข้าสมัครทดสอบความรู้ เพื่อให้ได้เป็นครูที่คุรุสภารับรอง