ยังไม่เคาะ! ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง กกต.ยื่นหลักฐานเพิ่มคดียุบก้าวไกล นัดถกต่อ 18 มิ.ย.

ยังไม่เคาะ! ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง กกต.ยื่นหลักฐานเพิ่มคดียุบก้าวไกล นัดถกต่อ 18 มิ.ย.

ยังไม่เคาะ! ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง กกต.ยื่นหลักฐานเพิ่มคดียุบก้าวไกล นัดถกต่อ 18 มิ.ย.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ศาลรัฐธรรมนูญ สั่ง กกต.ยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมคดียุบพรรคก้าวไกล 17 มิ.ย.นี้ ก่อนนัดพิจารณาต่อวันที่ 18 มิ.ย.นี้

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 มิ.ย.2567 องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีการประชุมประจำสัปดาห์ โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณาคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของพรรคก้าวไกล ในคดีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองฯ กรณีการเสนอนโยบายแก้ไขกฎหมายอาญา มาตรา 112 ช่วงการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา

โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้วินิจฉัยยุบพรรค เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคล ผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) และห้ามมิให้ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่ง กก.บห. และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกก.บห. หรือมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกําหนด 10 ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรค ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคสอง และมาตรา 94 วรรคสอง

ทั้งนี้ พรรคก้าวไกล ยื่นคําร้องขอขยายระยะเวลายื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 3 ครั้ง ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาทั้ง 3 ครั้ง ครั้งละ 15 วัน และเมื่อครบกำหนด วันที่ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา พรรคก้าวไกล ได้ส่งคำชี้แจง พร้อมกับคำขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเปิดไต่สวนพยานเพิ่มเติม เนื่องจากมีหลายประเด็นที่โต้แย้ง ประเด็นศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจวินิจฉัยคดีนี้ และการกระทำที่ถูกกล่าวหา ไม่ล้มล้าง ไม่อาจเป็นปฏิปักษ์ และศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตัดสิทธิ กก.บห. ซึ่งพรรคก้าวไกลได้ยื่นบัญชีพยานไว้หลายคน

ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาโดยการอภิปรายแล้ว มีคำสั่งให้ กกต. ผู้ร้อง ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป กำหนดนัดพิจารณาต่อในวันอังคารที่ 18 มิ.ย. 67

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook