กรณ์มาแปลก! เปิดให้ซักฟอกผ่าน Twitter

กรณ์มาแปลก! เปิดให้ซักฟอกผ่าน Twitter
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

มีรายงานข่าวว่า นายกรณ์ จาติกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ใช้เว็บไซต์เครือข่ายออนไลน์อย่างเฟชบุ๊ค ประกาศเปิดให้ประชาชนตรวจสอบการทำงานตนเอง โดยส่งคำถามผ่านทาง ทวิตเตอร์ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553 เวลา 17.00 น.   โดยข้อความบนเฟชบุ๊คของนายกรณ์มีดังนี้

เนื่องจากสมาชิกผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นาย กรณ์ จาติกวณิช ในช่วงเวลา 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2553 โดยมีข้อกล่าวหาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ดำเนินนโยบายการเงินการคลังและการงบประมาณของประเทศผิดพลาด บกพร่อง มีทัศนคติในการบริหารราชการแผ่นดินที่ขาดธรรมาภิบาลและหลักความเป็นประชาธิปไตย

แต่อย่างไรก็ตามในช่วงการอภิปรายในวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2553 ฝ่ายค้านกลับมิได้อภิปรายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามที่ได้ยื่นญัตติไว้ ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นาย กรณ์ จาติกวณิช จึงขอเปิดโอกาสให้ประชาชนเปิดตรวจสอบการทำงานตนเอง ด้วยการส่งคำถามผ่านเครือข่าย Twitter ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553 เวลา 17.00 น. โดยพิมพ์คำถามพร้อม tag #askkorn จากนั้นจะมีการสุ่มเลือกคำถามโดยผู้เป็นกลาง และตอบคำถามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยตัวเอง