อัดเงิน 4.5 หมื่นล้าน ปล่อยกู้ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน

อัดเงิน 4.5 หมื่นล้าน ปล่อยกู้ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยว่า ธนาคารในฐานะผู้นำสินเชื่อเพื่อบ้าน สานต่อภารกิจหลักในการสนับสนุนให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางได้มีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองตามอัตภาพ โดยในปีนี้ธนาคารจัดทำโครงการ "โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ" เตรียมวงเงินไว้จำนวน 45,000 ล้านบาท สำหรับปล่อยสินเชื่อเพื่อบ้านให้กับกลุ่มลูกค้าข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจใน 


ทั้งนี้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ และลูกจ้างประจำ ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม ไถ่ถอน กู้ชำระหนี้หรือซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก และกู้ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. วงเงินให้กู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย อัตราดอกเบี้ย 0% 6 เดือนแรก เดือนที่ 7- 12 คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR - 2.50% ต่อปี ปีที่ 2 ถึงปีที่ 3 คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR - 2.00% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR - 1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ากู้เพื่อชำระหนี้หรือซื้ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกอันเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.50% ต่อปี) สามารถยื่นคำขอกู้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 หรือจนกว่าวงเงินเต็มตามกรอบที่ธนาคารกำหนด

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง ธนาคารจะดูแลและช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุชุมนุมทางการเมือง โดยออก 3 มาตรการ ได้แก่ ลดดอกเบี้ย ขยายระยะเวลากู้ และให้ผ่อนเฉพาะดอกเบี้ยบวกเงิต้น 100 บาท จาก 6 เดือน ขยายระยะเวลาเป็น 2 ปีแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0 - 2645 - 9000 หรือ www.ghbank.co.th