เครือข่ายปฏิรูปที่ดิน ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ให้เร่งรัดออกโฉนดชุมชมพร้อมปลด สุวิทย์

เครือข่ายปฏิรูปที่ดิน ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ให้เร่งรัดออกโฉนดชุมชมพร้อมปลด สุวิทย์
กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยภาคเหนือ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้เร่งรัดออกโฉนดชุมชนและปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกจากตำแหน่ง

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 9 จังหวัด 388 ชุมชน นำโดย นายวิรัตน์ พรมสอน รวมตัวชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องให้เร่งรัดออกโฉนดชุมชน ภายใน 30 วันก่อนการยุบสภา ตามที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาไว้แต่ต้น จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อให้มีโฉนดชุมชนโดยเร็วเพื่อนำร่องพื้นที่โฉนดชุมชนตามที่เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยเสนอต่อรัฐบาลไว้อย่างน้อย 30 พื้นที่ ให้รัฐบาลเร่งรัดจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกิน ให้อนุมัติงบประมาณจัดซื้อที่ดินทิ้งร้างของเอกชน และเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ในสถาบันการเงินจำนวน 5 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ให้ยกเลิกคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้อื่นๆ เนื่องจากปฏิบัติงานสวนทางกับนโยบายรัฐบาล โดยออกหนังสือเวียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ดำเนินการกับราษฎรตามระเบียบกฎหมายโดยเด็ดขาด ขอให้รัฐบาลเร่งรัดออกกฎหมายภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าโดยให้มีบทบัญญัติในกฎหมายว่าให้นำเงินภาษีร้อยละ 2 ไปเป็นงบประมาณอุดหนุนให้ธนาคารที่ดิน และขอให้ปลด นายสุวิทย์ คุณกิตติ ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่สวนทางกับนโยบายรัฐบาล

ในการนี้ นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มารับเรื่องเพื่อนำเสนอตามที่ผู้ชุมนุมเรียกร้อง โดยผู้ชุมนุมให้เวลา 30 วัน หลังจากนั้นจะเคลื่อนไหวล่ารายชื่อถอดถอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกจากตำแหน่ง สำหรับ 9 จังหวัดภาคเหนือนั้น มีกว่า 20,000 ครอบครัวที่เป็นเครือข่ายและต้องการโฉนดชุมชน