โครงการ ญาลันนันบารู แก้ปัญหายาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 3 จ.ชายแดนภาคใต้

โครงการ ญาลันนันบารู แก้ปัญหายาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 3 จ.ชายแดนภาคใต้
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

โครงการ ญาลันนันบารู เป็นหนึ่งในการแก้ปัญหายาเสพติดของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ "ญาลันนันบารู" เป็นหนึ่งในการแก้ปัญหายาเสพติดของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม และเน้นการฝึกอบรมทำความเข้าใจกับเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อให้รู้ถึงภัยร้าย จะได้ "ลด ละ เลิก" การยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในที่สุด โดยการอบรมจะเป็นลักษณะ "เข้าค่าย" ซึ่งขณะนี้มีเด็กที่ผ่านการอบรมไปแล้วหลายรุ่น ปรากฏว่าประชาชนให้การตอบรับมาก เนื่องจากเยาวชนที่กลับไปยังชุมชนมีพฤติกรรมดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตา ส่งผลให้เกิดกระแสการชักชวนเพื่อนๆ ที่เสพยาหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้มาเข้ารับการอบรม ส่งผลให้เยาวชนที่เดินทางมาร่วมโครงการขยายพื้นที่กว้างออกไปเรื่อยๆ

ล่าสุดได้มีการต่อยอดให้เด็กในโครงการญาลันนันบารูได้เพิ่มทักษะในการฝึกอาชีพ โดยนำเด็กเหล่านี้เข้าร่วมโครงการทำดี มีอาชีพ โดยหวังให้เด็กมีอาชีพติดตัวและเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด ความสำเร็จของโครงการดังกล่าวจะเป็นอย่างไร และมีผลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดมิติใดบ้าง ติดตามความคืบหน้าได้ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทุกวันพุธ เวลา 15.15 - 16.00 น. ทาง โมเดิร์น ไนน์ ทีวี