กลุ่มทรัพยากรธรณี ร่วมกับ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี แก้ปัญหาการกัดเสาะบริเวณชายฝั่งด้า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทรัพยากรธรณีร่วมกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี แก้ปัญหาการกัดเสาะบริเวณชายฝั่งด้านอ่าวไทย นายนพพล ศรีสุข รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวในโครงการฝึกอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชายฝั่งทะเล ด้านการอนุรักษ์และป้องกันพื้นที่ชายฝั่งทะเล และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สถานที่พักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก หรือ หาดเจ้าสำราญว่า โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นลดปัญหาการบุกรุกป่า และปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในระบบนิเวศ เนื่องจากมีประชาชนอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ด้วย เพราะเนื่องจากมีผลกระทบโดยตรง ซึ่งจังหวัดที่มีปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งทะลเช่นเดียวกับจังหวัดเพชรบุรี คือบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวด้วยว่า เนื่องจากตลอดแนวทะลอ่าวไทย มีพื้นที่กว่า 359 กิโลเมตร ที่มีปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง ทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณี ได้เห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์ ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด