สทศ.เปิดยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ 30 มี.ค.-3 เม.ย.นี้

สทศ.เปิดยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ 30 มี.ค.-3 เม.ย.นี้

สทศ.เปิดยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ 30 มี.ค.-3 เม.ย.นี้ เกี่ยวกับ gat

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

สทศ. ประกาศ เปิดยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET,GAT/PAT 30 มี.ค.-3 เม.ย.นี้

นางอุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) แจ้งว่า สทศ. จะประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2552 และการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553 (สอบเดือนมีนาคม) ปลายเดือนมีนาคม 2553 นั้น ผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET และ GAT/PAT สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ สทศ. ชั้น 36 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม-3 เมษายน 2553 เวลา 08.30-16.30 น. เสียค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาท

ทั้งนี้ สทศ. จะให้บริการดูกระดาษคำตอบในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 โดยให้บริการตามลำดับการยื่นคำร้อง สำหรับข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะดูกระดาษคำตอบให้มาตามวัน-เวลาที่นัด และรับบัตรคิวเพื่อดูกระดาษคำตอบ การดูกระดาษคำตอบ ดูได้เพียง 1 คนเท่านั้น ต้องนำบัตรประชาชน พร้อมใบเสร็จรับเงิน มาแสดงเป็นหลักฐานกรณีที่ให้ผู้อื่นมาดูกระดาษคำตอบแทน ต้องมีใบมอบอำนาจ ใบเสร็จรับเงิน บัตรประชาชนของผู้เข้าสอบ บัตรประชาชนของผู้มาดูแทน มาเป็นหลักฐาน ส่วนผู้ที่ไม่ได้มาดูกระดาษคำตอบตามวัน เวลาที่นัดหมาย ถือว่าสละสิทธิ์

 

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด