แม่ชะม้อยพร้อมส่งเสริมข้าวจ้าวเหลือง 11 เป็นข้าวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ภาคเอกชนเจ้าของกิจการโรงสีข้าวรายใหญ่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมร่วมมือกับทางราชการขยายพื้นที่ปลูกข้าวจ้าวเหลือง 11 ให้เป็นข้าวคุณภาพประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นางชะม้อย วรามิตร เจ้าของโรงสีไฟรุ่งเรือง 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า นับตั้งแต่ทางโรงสีได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวจ้าวเหลือง 11 ได้มีการขยายพื้นที่ปลูกไปทุกปี มีเกษตรกรมาซื้อพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพราะเกษตรกรเห็นว่าข้าวเหลือง 11 มีคุณภาพใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิ ไม่ว่าจะเป็นความหอม ความนุ่ม ความอร่อย หุงขึ้นหม้อและยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำคัญ ผลผลิตข้าวจ้าวเหลือง 11 ได้มากกว่าข้าวหอมมะลิเมื่อเทียบพื้นที่เท่ากันแม้ราคาอาจต่ำกว่าข้าวหอมมะลิก็ตาม เกษตรกรยังมีกำไรมากกว่า ดังนั้น เกษตรกรจึงได้หันมาปลูกข้าวจ้าวเหลือง 11 เพิ่มขึ้นทุกปี นางชะม้อย วรามิตร ได้กล่าวอีกว่า ในปัจจุบันข้าวจ้าวเหลือง 11 มีพื้นที่ปลูกเฉพาะในเขตอำเภอกมลาไสย อำเภอร่องคำ และอำเภอฆ้องชัย ทำให้มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการทำแปลงสาธิตนำร่องในอำเภออื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรได้หันมาปลูกข้าวจ้าวเหลือง 11 เพิ่มขึ้นและในอนาคตข้าวจ้าวเหลือง 11 จะต้องเป็นข้าวคุณภาพประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด