ข่าวในพระราชสำนัก วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 11.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2551-2552 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2551-2552 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เวลา 09.14 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) นำคณะผู้แทนศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ทั่วประเทศ และคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่กลับจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขันฯ และรับพระราชทานพระราโชบายสำหรับการดำเนินงาของมูลนิธิฯ กับศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ เวลา 10.12 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายฟีลีป เลอ กอลล์ (H.E. Mr. Philippe Le Gall) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซเชลส์ประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกปาล์ม "โค่โค่ เดอ แมร์ (coco de mer) ซึ่งเป็นพืชที่หาได้ในสาธารณรัฐเซเชลส์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติอย่างหนึ่งของสาธารณรัฐเซเชลส์ ด้วย โค่โค่ เดอ แมร์ หรือมะพร้าวทะเล เป็นพืชในตระกูลปาล์ม พบมากที่สุดทางหมู่เกาะตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งยังพบได้ในคาบสมุทรอาระเบีย ศรีลังกา เกาะสุมาตรา และแหลมมลายู มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า โลดอยเซีย มัลดิวิกา (Lodoicea Maldivica) มีลำต้นสูงกว่า 30 เมตร ใบคล้ายใบมะพร้าวยาว 7-10 เมตร กว้างประมาณ 4 เมตร ผลมีขนาดใหญ่ น้ำหนักระหว่าง 15-30 กิโลกรัม ในอดีตผู้ตั้งถิ่นฐานชาวเซเชลส์จะใช้ลำต้นและใบของ โค่โค่ เดอ แมร์ ปลูกสร้างบ้านเรือนและทำเป็นเครื่องจักสาน ส่วนผลก็ใช้ทำเป็นเครื่องใช้หัตถกรรม อาทิ ถ้วย ชาม จาน ช้อน ฯลฯ ขณะที่ชาวประมงท้องถิ่นก็ใช้ผลทำเป็นทุ่นสำหรับเรือประมง นอกจากนี้ วุ้นในผลอ่อนของ โค่โค่ เดอ แมร์ ยังสามารถใช้รับประทานเป็นของหวานได้ด้วย เวลา 13.59 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดห้องฉุกเฉินที่ปรับปรุงใหม่ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญและเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่ผู้บำเพ็ญคุณความดีและผู้มีอุปการคุณแก่สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีกุศลจิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน และสิ่งของ ณ ตึกศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดร้านจิตรลดา สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด