ประกาศตั้ง 7 รัฐมนตรีเป็นกรรมการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท มีใครบ้าง

ประกาศตั้ง 7 รัฐมนตรีเป็นกรรมการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท มีใครบ้าง

ประกาศตั้ง 7 รัฐมนตรีเป็นกรรมการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท มีใครบ้าง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รัฐบาลประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท เมื่อวันอังคาร (3 ต.ค.) ประกอบด้วยรัฐมนตรี 7 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการเงินดิจิทัล

  1. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
  2. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่การกระทรวงพาณิชย์
  3. นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
  4. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย
  5. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)
  6. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
  7. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นอกจากรัฐมนตรี 7 รายนี้ ยังมีปลัดกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตัวแทนจากสำนักงบประมาณ ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมอยู่ด้วย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook