“ศรีสุวรรณ” เตรียมร้อง ปปช.สอบจริยธรรม “ก้าวไกล-หมออ๋อง”

“ศรีสุวรรณ” เตรียมร้อง ปปช.สอบจริยธรรม “ก้าวไกล-หมออ๋อง”

“ศรีสุวรรณ” เตรียมร้อง ปปช.สอบจริยธรรม “ก้าวไกล-หมออ๋อง”
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

“ศรีสุวรรณ” เตรียมร้อง ป.ป.ช. สอบ “ก้าวไกล-หมออ๋อง” ฉ้อฉล แยกกันเดินผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง ส่งศาลฎีกาพิจารณา

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เผยว่าในวันจันทร์ที่ 2 ต.ค.นี้ จะไปยื่นคำร้อง เพื่อให้ ป.ป.ช.ดำเนินการไต่สวนและมีความเห็น ว่าเข้าข่ายกลฉ้อฉลหรือนิติกรรมอำพราง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตาม มาตรา 234 (1) ของรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบ พ.ร.ป.ว่าด้วย ป.ป.ช.2561 หรือไม่ กรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และ สส. ก้าวไกลมีมติเมื่อ 28 ก.ย.

ให้นายปดิพัทธ์ สันติภาดา หรือ หมออ๋อง ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค เพื่อให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนฯได้ต่อไป และหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็จะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ โดยให้เหตุผลในแถลงการณ์ที่แพร่หลายในโซเชียลมีเดีย ว่าเพื่อให้พรรคก้าวไกลสามารถทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ พร้อมกับโพสต์รูปภาพและข้อความว่า แยกกันเดิน เปลี่ยนประเทศด้วยกันนั้น

พฤติการณ์หรือการกระทำของพรรคก้าวไกล และหมออ๋อง อาจมีเจตนาที่จะทำเป็นกลฉ้อฉล หรือนิติกรรมอำพราง ซึ่งเป็นโมฆียะกรรม อันขัดหรือแย้งต่ออุดมการณ์ของพรรคที่ได้จดทะเบียนไว้กับนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อ 23 มิ.ย.2563 ว่าจะยึดมั่นในหลักนิติรัฐและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้อย่างชัดเจน แต่กลับใช้วิธีการเยี่ยงนักการเมืองน้ำเน่า ที่มุ่งกอดรัดอำนาจหรือตำแหน่งที่ตนมีหรือที่จะมีไว้ อย่างไม่ละอาย มิได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็น FC จำนวนมากแต่อย่างใด

อีกทั้งกรณีดังกล่าวถูกสังคมตำหนิ ติเตียน และวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งอาจเป็นทฤษฎีสมคบคิดกันโดยมิได้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และมิได้รักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ อันเป็นข้อห้ามตามหมวด 1 ของมาตรฐานทางจริยธรรมฯที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดตาม ม.219 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.ที่จะไต่สวนและมีความเห็นได้โดยตรง

ทั้งนี้ หาก ป.ป.ช.มีความเห็นเป็นไปตามคำร้องก็จะต้องส่งศาลฎีกาพิพากษาเอาผิดทั้งคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลชุดใหม่ และ สส.ก้าวไกลที่มีมติเมื่อ 28 ก.ย. รวมทั้งหมออ๋องด้วย และหากหมออ๋องไปสังกัดพรรคการเมืองใด พรรคการเมืองดังกล่าวก็จะถูกลากเข้าไปร่วมรับผิดด้วยในฐานะตัวการร่วมในนิติกรรมอำพรางเหล่านี้

 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook