ประวัติ “พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์” เจ้าของฉายา​ “มิสเตอร์คลีน” ก.ตร.เสียงเดียวที่ไม่โหวต “บิ๊กต่อ”

ประวัติ “พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์” เจ้าของฉายา​ “มิสเตอร์คลีน” ก.ตร.เสียงเดียวที่ไม่โหวต “บิ๊กต่อ”

ประวัติ “พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์” เจ้าของฉายา​ “มิสเตอร์คลีน” ก.ตร.เสียงเดียวที่ไม่โหวต “บิ๊กต่อ”
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

จบลงไปแล้วสำหรับการคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร) คนที่ 14 และผู้ที่ได้เก้าอี้ ผบ.ตร. ไปครองก็คือ “บิ๊กต่อพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ด้วยมติเห็นชอบ 9 ต่อ 1 เสียง งดออกเสียง 2 คน ซึ่ง 1 เสียงที่ไม่เห็นชอบโหวตให้บิ๊กต่อในครั้งนี้ คือ “พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์” ที่ต่อมาออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า “การคัดเลือกแต่งตั้ง ผบ.ตร. ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้” ทำให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจ พล.ต.อ.เอก คนนี้ทันที แล้วนายตำรวจเจ้าของฉายา “มิสเตอร์คลีน” คนนี้คือใคร Sanook พาทุกคนไปทำความรู้จักเขากัน!

“พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์” คือใคร

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2499 เป็นบุตรชายคนแรกในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 6 คน สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนประชาบาลวัดนิมมานนรดี มัธยมต้นจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี และมัธยมปลายจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 

Aek Angsananont (พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์)

พล.ต.อ.เอก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยรามคำแห่ง ก่อนจะคว้าปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งยังจบหลักสูตร นบ.รบ. รุ่นที่ 7 เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา และหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

เจ้าของฉายา “มิสเตอร์คลีน”

พล.ต.อ.เอก ดำรงตำแหน่งรอง ผบ.ตร. ในช่วงปี 2554 ก่อนจะได้โอนย้ายจากข้าราชการตำรวจ มาเป็นข้าราชการพลเรือน ในปี 2558 ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แทนหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ที่ลาออกจากราชการไป และปัจจุบันเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

Aek Angsananont (พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์)

ในช่วงที่ทำหน้าที่เป็น รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.เอก ได้รับความไว้วางใจจาก ผบ.ตร. ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานีตำรวจทั่วประเทศ และได้รับฉายา “มิสเตอร์คลีน” เนื่องจากหลายครั้งที่ พล.ต.อ.เอก ลงพื้นที่ แล้วพบว่าสถานีตำรวจบกพ่อง สกปรก ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก็จะรายงานให้ ผบ.ตร. ทราบ และมีการสั่งย้ายหัวหน้าสถานีทันที เพื่อเป็นแบบอย่างให้สถานีตำรวจหันมาใส่ใจภาพลักษณ์ความเป็นอยู่ของตำรวจด้วยกัน และทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นในสบายตา เวลามาใช้บริการสถานีตำรวจ 

1 เสียงไม่เห็นชอบ “บิ๊กต่อ”

พล.ต.อ.เอก ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัว เรื่องการประชุม ก.ตร. เพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ซึ่งการประชุม ก.ตร. มีมติเสียงข้างมาก (9 ต่อ 1 งดออกเสียง 2) เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็น ผบ.ตร. คนต่อไป ซึ่ง พล.ต.อ.เอก ได้โหวต “ไม่เห็นด้วย” เป็นเสียงข้างน้อย โดยให้เหตุผลว่า

การคัดเลือกแต่งตั้ง ผบ.ตร. ไม่เป็นหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้” 

พร้อมลงท้ายว่า ผมจะทำหน้าที่ตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ “ปกป้องศักดิ์ศรี ตำรวจดีของประชาชน” ต่อไปครับ

อัลบั้มภาพ 6 ภาพ

อัลบั้มภาพ 6 ภาพ ของ ประวัติ “พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์” เจ้าของฉายา​ “มิสเตอร์คลีน” ก.ตร.เสียงเดียวที่ไม่โหวต “บิ๊กต่อ”

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook