เปิดประวัติ "อภิชาติ ศิริสุนทร" เลขาฯ พรรคก้าวไกล สส. 2 สมัย ร่วมทัพตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่

เปิดประวัติ "อภิชาติ ศิริสุนทร" เลขาฯ พรรคก้าวไกล สส. 2 สมัย ร่วมทัพตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่

เปิดประวัติ "อภิชาติ ศิริสุนทร" เลขาฯ พรรคก้าวไกล สส. 2 สมัย ร่วมทัพตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 พรรคก้าวไกลเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ และคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ โดยมีมติเห็นชอบให้ นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และรักษาการเลขาธิการพรรคก้าวไกล เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกล และแต่งตั้งนายอภิชาติ ศิริสุนทร เป็นเลขาธิการพรรค

ประวัติ อภิชาติ ศิริสุนทร

นายอภิชาติ ศิริสุนทร เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2512 ปัจจุบันอายุ 54 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโท คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เส้นทางการเมือง

เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคอนาคตใหม่ ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และต่อมาในปี พ.ศ. 2566 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคก้าวไกล ถือเป็น สส. 2 สมัยแล้ว

เป็นกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอดีตประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 แทน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

มีบทบาทในการตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหาที่ดินหลายแห่ง อาทิ โรงแรมศรีพันวา จังหวัดภูเก็ต รวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณโครงการโคกหนองนาโมเดลของรัฐบาล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2563 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

พ.ศ. 2560 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

อัลบั้มภาพ 15 ภาพ

อัลบั้มภาพ 15 ภาพ ของ เปิดประวัติ "อภิชาติ ศิริสุนทร" เลขาฯ พรรคก้าวไกล สส. 2 สมัย ร่วมทัพตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook