ทดสอบประสิทธิภาพ GT200 14 ก.พ.

ทดสอบประสิทธิภาพ GT200 14 ก.พ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เตรียมทดสอบประสิทธิภาพ GT200 14 ก.พ. ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร คาด 15 ก.พ.ได้ข้อสรุปก่อนรายงานที่ประชุม ครม.

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจจับวัตถุระเบิด GT200 ว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง GT200 ในครั้งนี้ จะดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนและมีความโปร่งใส โดยในเวลา 08.30 น. ของวันที่ 14 ก.พ.ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จะมีการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องโดยใช้วัตถุตัวอย่างทำการทดสอบก่อน 20 ครั้ง ใช้คณะทำงาน 3 ชุด ในการติดตามผล เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล และเพื่อความถูกต้องแม่นยำ ซึ่งคาดว่า จะได้ข้อสรุปในวันที่ 15 ก.พ. เพื่อที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป