ดราม่าหมอจบใหม่ แค่ครึ่งปี 66 ลาออกไปแล้ว 900 คน เซ่นระบบแย่ งานหนักเกิน

ดราม่าหมอจบใหม่ แค่ครึ่งปี 66 ลาออกไปแล้ว 900 คน เซ่นระบบแย่ งานหนักเกิน

ดราม่าหมอจบใหม่ แค่ครึ่งปี 66 ลาออกไปแล้ว 900 คน เซ่นระบบแย่ งานหนักเกิน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ดราม่าหมอจบใหม่ "ทนไม่ไหวก็ลาออกไป" แค่ครึ่งปี 66 ลาออกไปแล้ว 900 คน เซ่นระบบแย่ งานหนักเกิน 

เรียกว่าเป็นกระแสที่ถูกนำมาพูดถึงอีกครั้ง หลังมีดราม่า หมอจบใหม่ลาออกเยอะ อย่างปีนี้มีชื่อหมอจบใหม่ 2,700 คน แต่ลาออกไปแล้ว 900 คน 

อย่างกรณีล่าสุดของ หมอปุยเมฆหรือ พญ.นภสร วีระยุทธวิไล Intern และแพทย์พี่เลี้ยงออร์โธปิดิกส์ ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.ราชบุรี ทวิตข้อความเล่า 1 ปีการทำงาน เหนื่อย ท้อ บางวันแอบไปร้องไห้ในห้องน้ำ งานหนักเหมือนแรงงานทาส กระทั่งมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่อยากทนอีกต่อไป จึงยื่นใบลาออก

เหตุผลสำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้น ชั่วโมงการทำงาน ที่หมอจบใหม่ต้องรับ ยิ่งชั่วโมงงานเยอะ ระบบงานและปริมาณงานที่ต้องเจอ ต้องทำก็เยอะตาม แม้ แพทยสภา มีการประกาศปรับเปลี่ยนชั่วโมงการทำงานให้เอื้อต่อหมอจบใหม่ แต่ในทางปฎิบัติก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป

 

จากหลายๆ เหตุการณ์ ด้วยปรากฎว่าแพทย์ที่ปฏิบัติงานภายใต้กำกับของสถานพยาบาลของรัฐ มีภาระงานหนักทำให้มีเวลาผักผ่อนไม่เพียงพอ มีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21(1) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 6/2565 วันที่ 9 มิ.ย. 2565 ให้ออกประกาศแพทยสภา เรื่อง แนวทางการกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานพยาบาลภาครัฐ จัดอัตรากำลังและระบบการทำงานของแพทย์ให้สอดคล้องเหมาะสม ดังนี้ 

สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (หมอจบใหม่)

1. ให้ชั่วโมงการทำงานของแพทย์นอกเวลาราชการไม่ควรเกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. ระยะเวลาการทำงานเวรอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ไม่ควรเกิน 16 ชั่วโมงติดต่อกัน 
3. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง แพทย์ต้องได้รับการพักผ่อนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงขึ้นไป

ทั้งนี้ ทางแพทยสภาจะมีการให้คำปรึกษา รวมทั้งติดตามการนำแนวทางไปปฏิบัติ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติการเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษาในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาต่อไป 

นอกจากนี้ กรณีแพทย์ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีเป็นต้นไป ควรได้รับสิทธิ์งดอยู่เวรนอกเวลาราชการ

ลงนามท้ายประกาศ

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ 

นายกแพทยสภา

แต่หลังจากมีประกาศดังกล่าวออกไป มีบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนตั้งคำถามว่า การกำหนดกรอบเวลาการทำงานให้แก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะ แต่ไม่มีการกำหนดให้กับแพทย์ใช้ทุนปีอื่นๆ ด้วย จะแก้ปัญหาภาระงานแพทย์ได้อย่างครอบคลุมได้อย่างไร

พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าว ไว้ว่า การกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ หรือแพทย์อินเทิร์น 1 เนื่องจากเป็น หมอน้องใหม่ ที่เพิ่งจบมาและต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้การทำงานจริงเป็นเวลา 1 ปี โดยจะไปปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ หรือโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) และโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) เพราะน้องๆ ที่จบมาเมื่อได้ทฤษฎีแล้ว การปฏิบัติจริงต้องมีด้วย ตรงนี้จะเป็นปีแรก ซึ่งแพทยสภา ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดูแลโรงพยาบาลที่รับแพทย์เพิ่มพูนทักษะทั่วประเทศ

และการที่แพทยสภาออกประกาศกรณีแพทย์เพิ่มพูนทักษะดังกล่าว เพราะว่าในอดีตเราพบว่า น้องๆ หมอจบใหม่ประสบปัญหาการปรับตัวเมื่อไปทำงานปีแรก ไม่ว่าจะเป็นการลาออก หรือแม้กระทั่งเครียดจนทำร้ายตัวเอง ซึ่งหากเราแก้ปัญหาที่เริ่มแรกจากน้องๆ หมอจบใหม่ ก็จะช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่ตามมาได้

แม้จะมีประกาศกำหนดชั่วโมงการทำงานให้หมอน้องใหม่มาแล้วข้างต้นนั้น ปัจจุบันก็ยังพบปัญหาหมอน้องใหม่ลาออกกันเยอะอยู่ดี อย่างปี 2566 นี้ หมอน้องใหม่จบมา 2,700 คน แต่ลาออกไปแล้ว 900 คน

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก แพทยสภา ณ วันที่ 4 เมษายน 2566 พบว่า ปัจจุบันมีจำนวนแพทย์ทั้งหมด 72,250 คน จำแนกดังนี้

- แพทย์ที่ยังสามารถติดต่อได้ จำนวน 66,685 คน 

- แพทย์ ตามที่อยู่ใน กทม. จำนวน 32,198 คน

- แพทย์ ตามที่อยู่ในต่างจังหวัด จำนวน 34,487 

- แพทย์ที่อยู่ต่างประเทศ จำนวน 434 คน

- แพทย์ที่ขาดการติดต่อ จำนวน 1,606 คน

- แพทย์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต จำนวน 22 คน

อัลบั้มภาพ 21 ภาพ

อัลบั้มภาพ 21 ภาพ ของ ดราม่าหมอจบใหม่ แค่ครึ่งปี 66 ลาออกไปแล้ว 900 คน เซ่นระบบแย่ งานหนักเกิน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook