คนเกาหลีใต้อายุน้อยลงทั้งประเทศ หลังสภาผ่านกฎหมายเลิกนับแบบดั้งเดิม

คนเกาหลีใต้อายุน้อยลงทั้งประเทศ หลังสภาผ่านกฎหมายเลิกนับแบบดั้งเดิม

คนเกาหลีใต้อายุน้อยลงทั้งประเทศ หลังสภาผ่านกฎหมายเลิกนับแบบดั้งเดิม

สภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้ผ่านกฎหมายเมื่อวันพฤหัสบดี (8 ธ.ค.) เพื่อยกเลิกการนับอายุแบบดั้งเดิม โดยหันมาใช้การนับอายุตามมาตรฐานสากล 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้พลเมืองเกาหลีใต้มีอายุที่ระบุลงในเอกสารของรัฐน้อยลง 1-2 ปี

การนับอายุแบบดั้งเดิมนั้น เมื่อคนเกาหลีใต้คลอดออกมาจะมีอายุ 1 ปีทันที และจะมีอายุเพิ่มอีก 1 ปีทุกวันที่ 1 ม.ค. แต่กฎหมายใหม่นี้จะทำให้เด็กมีอายุ 0 ปีเมื่อเกิด และเพิ่มทุก 1 ปีเมื่อถึงวันเกิดของตัวเอง

อย่างไรก็ตาม เมื่อเป็นการเกณฑ์ทหารหรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ จะต้องใช้อายุตามหลักสากล ไม่ใช่แค่นั้นเอกสารทางการแพทย์และเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย ก็ใช้อายุแบบสากลตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1960 แล้ว