"ธนกร" ผงาด "บิ๊กตู่" แต่งตั้งให้คุมสื่อรัฐ ดูแลกรมประชาสัมพันธ์-อสมท.

"ธนกร" ผงาด "บิ๊กตู่" แต่งตั้งให้คุมสื่อรัฐ ดูแลกรมประชาสัมพันธ์-อสมท.

"ธนกร" ผงาด "บิ๊กตู่" แต่งตั้งให้คุมสื่อรัฐ ดูแลกรมประชาสัมพันธ์-อสมท.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีมอบหมาย และมอบอำนาจให้ นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ และมอบหมายให้กำกับรัฐวิสาหกิจ ใน บมจ. อสมท (MCOT) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 65

พร้อมกันนี้ ยังให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้

1. มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2. มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook