จีนพบหลุมศพโบราณ "ยุครณรัฐ" ฝังร่างแนวตั้ง เก่าแก่กว่า 2,000 ปี

จีนพบหลุมศพโบราณ "ยุครณรัฐ" ฝังร่างแนวตั้ง เก่าแก่กว่า 2,000 ปี

จีนพบหลุมศพโบราณ "ยุครณรัฐ" ฝังร่างแนวตั้ง เก่าแก่กว่า 2,000 ปี
Xinhua

สนับสนุนเนื้อหา

จีนพบหลุมศพโบราณ "ยุครณรัฐ" คาดฝังร่างแนวตั้ง

วันที่ 27 พ.ย.2565 สำนักข่าวซินหัว รายงานกรณี คณะนักโบราณคดีได้ขุดค้นหลุมศพโบราณ 43 หลุม ซึ่งแบ่งเป็นหลุมก่ออิฐ 13 หลุม และหลุมดิน 30 หลุม บริเวณหมู่หลุมศพโบราณอู่หลี่ผิง มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม นำสู่การค้นพบเครื่องปั้นดินเผา เครื่องสัมฤทธิ์ เหล็ก และเครื่องเงินกว่า 270 รายการ

เฉินปิน หัวหน้าโครงการอู่หลี่ผิงจากสถาบันวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีมณฑลหูหนาน เผยว่า หมู่หลุมศพโบราณอู่หลี่ผิงเป็นกลุ่มหลุมศพขนาดใหญ่ ที่ส่วนใหญ่เป็นหลุมศพจากยุคราชวงศ์ฮั่น (202 ปีก่อนคริสต์ศักราช-ปี 220) และราชวงศ์จิ้น (ปี 265-420)

คณะนักโบราณคดีได้ขุดค้นหลุมศพโบราณ 527 หลุม ระหว่างปี 2012-2021 ซึ่งเป็นหลุมศพจากยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันตกตอนต้น (202 ปีก่อนคริสต์ศักราช-ปี 25) จนถึงราชวงศ์ซ่ง (ปี 960-1279)

ส่วนหลุมศพที่ขุดค้นใหม่ 43 หลุม มีหกหลุมมาจากยุคจ้านกั๋วหรือยุครณรัฐ (475-221 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ค้นพบหลุมศพของแคว้นฉู่จากยุคดังกล่าว ในอำเภอหลานซานของหูหนาน

หลุมศพทั้งหกจากยุคจ้านกั๋ว อยู่บนยอดเนินเขาเตี้ยของหมู่บ้านอู่หลี่ผิง มีลักษณะเป็นหลุมสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง โดยมีการขุดพบเครื่องปั้นดินเผา เครื่องสัมฤทธิ์ เหล็ก แป้ง และไม้เคลือบเงาด้วย

เฉิน ระบุว่า หลุมศพทั้งหกมีขนาดเล็ก วัตถุที่ฝังพร้อมศพมีคุณภาพต่ำ จึงเชื่อว่าเป็นหลุมศพของสามัญชน ทว่ามอบข้อมูลสำคัญต่อการศึกษาการเคลื่อนย้ายลงใต้ของชาวแคว้นฉู่ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างแคว้นฉู่และแคว้นเย่ว์ในยุคจ้านกั๋ว

อัลบั้มภาพ 5 ภาพ

อัลบั้มภาพ 5 ภาพ ของ จีนพบหลุมศพโบราณ "ยุครณรัฐ" ฝังร่างแนวตั้ง เก่าแก่กว่า 2,000 ปี