ไฟเขียวมาตราการภาษีส่งท้ายปี

ไฟเขียวมาตราการภาษีส่งท้ายปี

รัฐฯไฟเขียว4มาตราการภาษีเอาใจคนชรา-พิการส่งท้ายปีเก่า

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุมครม.อนุมัติมาตรการภาษี 4 มาตรการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ คือ มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ มาตรการภาษีสนับสนุนการออมเพื่อการชราภาพ กรณีกองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และโครงสร้างองค์กร มาตรการปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราภาษีศุลกากร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมถึงส่งเสริมการออมระยะยาว

ทั้งนี้หากรวมผลของมาตรการภาษีดังกล่าว จะช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่ลดลง ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออนาคตของประเทศ รวมถึงคุณภาพชีวิตประชาชนและผู้พิการที่จะดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร เมื่อเทียบกับรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ลดลง เพราะในส่วนของกรมศุลกากรนั้นไม่มาก ขณะที่กรมสรรพากรเองก็ไม่เสียรายได้ไม่มากเช่นกัน เพราะหากส่งเสริมการออมในประเทศเพิ่มขึ้นก็น่าจะจะนำมาซื้อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด