ประชุมสภา พิจารณา พรบ.งบฯ วันที่ 4 วุ่นเล็กน้อย-หวิดล่ม

ประชุมสภา พิจารณา พรบ.งบฯ วันที่ 4 วุ่นเล็กน้อย-หวิดล่ม

ประชุมสภา พิจารณา พรบ.งบฯ วันที่ 4 วุ่นเล็กน้อย-หวิดล่ม
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ประชุมสภา พิจารณา พรบ.งบฯ วันที่ 4 ค่อนข้างวุ่นวาย ส่อล่มองค์ประชุมไม่ครบ ก่อนลงมติ ผ่านมาตรา 24 เข้าสู่ มาตรา 25 กระทรวงสาธารณสุข

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินกว่า 3 ล้าน 1 แสนล้านบาท วาระ 2 ต่อเนื่อง เป็นวันที่ 4

ซึ่งเริ่มการประชุมต่อเมื่อเวลา 10.00 น. หลังจากที่ประธานในที่ประชุมเมื่อช่วงดึก 01.55 น. ซึ่งที่ประชุมยังคงค้างการพิจารณามาตราใน 24 กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกำกับ ซึ่งมีการขอปรับลด จำนวน 737 ล้านบาท จากจำนวน 1 แสน 2 พันล้าน

ที่ก่อนหน้านี้ ส.ส.และ กรรมาธิการ จากทั้งพรรคฝ่ายรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน ต่างอภิปรายไปในทิศทางเดียวกัน และชี้ให้เห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับงบประมาณจำนวนมาก เพราะเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญ แต่กลับไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำได้

ทั้งยังไม่ทำให้เกิดการพัฒนาระบบการศึกษา หรือเพิ่มศักยภาพของนักเรียนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังวางระบบทำให้ครูไม่มีเวลาพัฒนาการเรียนการสอน หรือเอาใจใส่นักเรียนเท่าที่ควร งบประมาณจำนวนมากเป็นรายจ่ายประจำให้กับบุคลากรที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกปี

โดยก่อนลงมติในมาตราที่ 24 นายศุภชัย โพธิ์สุ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวันนี้ เรียกสมาชิกให้เข้าห้องเพื่อแสดงตน และนับองค์ประชุม และแม้สมาชิกค่อนข้างบางตา ประธานในที่ประชุม ยังคงยืนยันว่าจะรอสมาชิก แม้ว่ารอครึ่งวันก็ตาม เพื่อปฏิบัติภารกิจการพิจารณาร่างงบ ประมาณปี 2566 ให้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งได้มีการเสนอในที่ประชุมว่า หากยังรอสมาชิก เกรงว่าจะยืดเยื้อ จึงให้วิปของแต่ละฝ่ายหารือร่วมกันค่ะ

จากนั้นสมาชิกหลายท่าน ขอให้มีการพักการประชุม เพื่อรอองค์ประชุมให้ครบ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา และอยากให้เห็นใจสมาชิกเนื่องจากเลิกประชุมดึก ทำให้หลายคนต้องสละเวลาในช่วงวันหยุด บางท่านต้องทิ้งตั๋วเครื่องบิน จึงอยากให้เห็นใจ แต่ประธานยังคงยืนยันว่า จะรอสมาชิก เพื่อให้ดำเนินการประชุมต่อไปค่ะ

อย่างไรก็ตาม? บรรยากาศการประชุมในวันนี้ ค่อนข้างวุ่นวายเล็กน้อย ก่อนจะลงมติในมาตรา 24 ได้ในเวลาประมาณ 11.00 โดย ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในมาตรา ที่ 25 งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook