ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ "ส่งสัญญาณเตือน" เตรียมพร้อมรับโควิด-19 ระลอกใหม่

ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ "ส่งสัญญาณเตือน" เตรียมพร้อมรับโควิด-19 ระลอกใหม่
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ชมรมแพทย์ชนบท เผยแพร่เอกสาร "ด่วนที่สุด" สาธารณสุขแจ้งเตือนแพทย์ สธ.ทุกจังหวัด เตรียมพร้อมรับโควิด-19 ระลอกใหม่ ขอประชาชนอย่าประมาท 

กลางดึกที่ผ่านมา เฟซบุ๊กแฟนเพจ ชมรมแพทย์ชนบท ได้โพสต์ภาพหนังสือราชการ ปั๊มตัวแดง “ด่วนที่สุด” ของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมข้อความระบุว่า "ส่งสัญญาณเตือน เตรียมพร้อมรับโควิด-19 ระลอกใหม่

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้หน่วยบริการสุขภาพในสังกัด เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ การระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีแนวโน้ม ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ เตรียมสำรองเตียง เตรียมรับผู้ป่วยหนักและการรับส่งต่อ ขอประชาชนอย่าได้ประมาท"

โดยหนังสือดังกล่าวเป็นเอกสารบันทึกข้อความปั๊มตัวแดงกำกับ พร้อมระบุว่า "ด่วนที่สุด" บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร. xxxxxxxxx สธ 0207.04/1566 วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 1

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 – 13

จากสถานการณ์การรายงานผู้ป่วยโควิด 19 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้น หน่วยบริการสุขภาพประจำต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่งสูงขึ้นเพื่อให้การให้บริการรักษาพยาบาล รวมทั้งมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการปลอดภัย ประชาชนได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

 กระทรวงสาธารณสุข เห็นควรแจ้งสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อม ดังนี้

  1. สื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับทราบสถานการณ์และผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการและระมัดระวังป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ(Universal Precaution)
  2. สำรวจและเตรียมความพร้อมด้านยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เตรียมความพร้อมในการสำรองเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้ป่วยที่มีอาการหนัก
  4. เตรียมความพร้อมและซักซ้อมระบบการส่งต่อผู้ป่วย
  5. เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับบุคลากร รวมทั้งประชาชนอย่างครอบคลุม และเป็นไปตามความสมัครใจ
  6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ
  7. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อว่างแผนในการควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาด
  8. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ได้แจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข