กราบ หรือ ไม่กราบ? ส่องความเห็นหลัง ม.อุบลราชธานี ยกเลิกหมอบกราบ

กราบ หรือ ไม่กราบ? ส่องความเห็นหลัง ม.อุบลราชธานี ยกเลิกหมอบกราบ
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศยกเลิกการหมอบกราบในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ และให้ใช้การไหว้แทน โดยชี้แจงว่าองค์การนักศึกษาฯ มีนโยบายส่งเสริมความเสมอภาค สิทธิ ความเท่าเทียม ที่แฝงไปด้วยความเคารพ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ใช่การหมอบกราบที่สะท้อนถึง ระบบไพร่ทาส ในสังคมไทยเพราะคนทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ทำให้เกิดการถกเถียงกันหลายฝ่าย นักเขียนหลายท่านออกมาแสดงความเห็น เช่น วิมล ไทรนิ่มนวล นักเขียนรางวัลซีไรต์ โพสต์ข้อความ ย้ำว่าการกราบคือการแสดงความเคารพสูงสุดแด่ผู้มีพระคุณ แต่ไม่อยากให้เอาความคิดความเชื่อของคนอื่นมาพ่นเรื่องไพร่เรื่องทาส

ขณะที่ เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลัง ลูกชายของ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก็โพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็นนี้ โดยมีใจความว่า ไม่อยากให้ด่วนสรุปว่าการกราบจะถูกดึงไปทางไหน เพราะหากมันคือการตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์และลูกศิษฐ์ว่าจะเปลี่ยนจากหมอบกราบเป็นการไหว้ก็สามารถทำได้ แต่ต้องยอมรับคำวิจารณ์จากสังคม

ทีมข่าว Sanook News สัมภาษณ์ เขตรัฐ ถึงประเด็นนี้ โดยเขามีความเห็นว่า เรื่องการยกเลิกหมอบกราบ แล้วเปลี่ยนเป็นการไหว้ เป็นการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ซึ่งอย่างที่ตัวเองโพสต์ คือ สามารถทำได้ภายใต้การตกลงระหว่างผู้ทำความเคารพและผู้ได้รับความเคารพ และไม่ได้ละเมิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เขตรัฐ มองว่า ประเด็นสำคัญอยู่ที่การยังรักษาการแสดงถึงความเคารพและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามของวัฒนธรรมไทย ไม่อยากให้โยงไปการเมือง หรือการแบ่งแยกด้วยอคติทางการเมืองที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม พร้อมย้ำว่าในโลกยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมในสังคมเราควรจะเก็บสิ่งที่ดีไว้เเต่ในขณะเดียวกันอะไรที่ดึงสังคมไว้ให้ไม่พร้อมปรับตัวเราก็ควรจะจะรับฟังเสียงของการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวให้เข้ากับกาลเวลา