ผลตรวจอาหาร "พระบิดา" ทำขาย เชื้อโรคเพียบ หมอเตือนติดเชื้อในกระแสเลือดตายได้

ผลตรวจอาหาร "พระบิดา" ทำขาย เชื้อโรคเพียบ หมอเตือนติดเชื้อในกระแสเลือดตายได้
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์สาธารณสุข จ.ชัยภูมิ ออกมาแจ้งผลตรวจผลิตภัณฑ์อาหารพระบิดา พบเชื้อราเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด มีเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารที่รุนแรงถึงขั้นติดเชื้อในกระแสโลหิตและทำให้เสียชีวิตได้ ส่วนการที่มีทนายความของพระบิดาเข้าแจ้งความจับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ อ้างบุกรุกเคหะสถาน แจ้งความดำเนินคดีตาม ม.157 ยังไม่ทราบรายละเอียดในการแจ้งความ

วันนี้(24 พ.ค.65) นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้ออกมาพูดถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ บ้านกุดแคนหมู่ที่ 2 ตำบลดงกลางอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พบว่ามีผลิตภัณฑ์จำนวนมากแขวนและวางไว้ เรียงรายในพื้นที่โดยไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่ไม่ได้ขออนุญาตในการผลิต และพบว่ามีการใช้ฉลากอาหารไม่ถูกต้อง โดยไม่ได้ระบุข้อความตามที่กำหนดบนฉลากอาหาร เช่น ที่ตั้งของสถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต  วันหมดอายุ เป็นต้น

ผู้เจ้าของลัทธิประหลาดคือ นายทวี หนันลา อายุ 75 ปี ชาวจังหวัดขอนแก่น ได้ทำการผลิตอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงการแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร จะต้องขออนุญาตผลิตอาหาร และต้องได้รับเลขสารบนอาหารก่อน จึงจะทำการผลิตและจำหน่ายได้จึงถือได้ว่า นายทวี กระทำความผิด 2 กรรม คือ

1.ทำการผลิตอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนมาตรา 14 ต้องบทกำหนดโทษตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.ใช้ฉลากอาหารที่ไม่ถูกต้องโดยการใช้ฉลากอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามมาตราแห่งวงเล็บ 10 กำหนดโทษตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ 2522 ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท

จากการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับผลวิเคราะห์มาแล้วจำนวน 8 ตัวอย่าง จากผลเบื้องต้นพบว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ตัวอย่าง คือแซ่บหลาย ข้าวเกรียบปลาทู ถั่วลันเตาคลุกเกลือ และปลาหมึกแห้ง ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยพบเชื้อราเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค รอผลวิเคราะห์จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มาตรฐาน และมี 1 ตัวอย่างที่มีเชื้อจริง

นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ บอกอีกว่าที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือเชื้อราที่ตรวจพบ อาจจะทำให้มีพิษเฉียบพลัน ทำให้เกิดคลื่นใส้ อาเจียน ถ่ายเหลว มีพิษต่อตับต่อไตได้ มากกว่านั้น ในระยะยาวทำให้เกิดก่อเป็นมะเร็งได้ และพบมีอีโคไลในน้ำ อาจทำให้ติดเชื้อในกระแสโลหิตถึงขั้นติดเชื้อในกระแสโลหิตและทำให้เสียชีวิตได้

นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ยังได้พูดถึงกรณีที่มีทนายความของพระบิดาเข้าแจ้งความจับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ อ้างบุกรุกเคหะสถาน แจ้งความดำเนินคดีตาม ม.157 ยังไม่ทราบรายละเอียดในการแจ้งความ