ศบค. เคาะมาตรการใหม่ "เสี่ยงสูงไม่ต้องกักตัว" ปรับเป็นสังเกตอาการ 10 วัน

ศบค. เคาะมาตรการใหม่ "เสี่ยงสูงไม่ต้องกักตัว" ปรับเป็นสังเกตอาการ 10 วัน
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ศบค. เคาะมาตรการใหม่ "ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่ต้องกักตัว" ปรับเป็นสังเกตอาการ 10 วัน และตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วย

(20 พ.ค.65) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงภายหลังการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ว่าที่ประชุมมีมติปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการ "ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง" จากเดิมผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงจะต้องกักตัวเอง 5 วัน และสังเกตอาการ 5 วัน ปรับเป็นให้สังเกตอาการ 10 วัน แต่ไม่ต้องกักตัว และตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ

โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสามารถไปทำงานได้ ซึ่งต้องแยกพื้นที่กับผู้อื่น ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention งดไปสถานที่สาธารณะ งดร่วมกิจกรรมร่วมกลุ่มคนจำนวนมาก และงดใช้ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น

ยกเว้น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้ดูแลสัมผัสใกล้ชิดกลุ่ม 608 และเด็กเล็ก ให้งดการอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มดังกล่าว อย่างน้อย 10 วัน และตรวจ ATK ในวันที่ 5 และ 10 หลังสัมผัสครั้งสุดท้าย หรือเมื่อมีอาการป่วย