ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดลำปาง-พะเยา เดินหน้าดำเนินการทำรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินท้อ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์อำนวยการเดินออกสำรวจออกโฉนดที่ดิน ลำปาง พะเยา จัดเจ้าหน้าที่สายสำรวจเข้าดำเนินการสำรวจรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินท้องที่จังหวัดพะเยา ประจำเดือนธันวาคม 2552 รวม 3 อำเภอ นายเศกสรรค์ พร้อมสัมพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์เดินออกสำรวจออกโฉนดที่ดิน ลำปาง พะเยา กล่าวถึงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศในครั้งนี้ ว่า ในช่วงที่ผ่านมาทางศูนย์ได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพะเยาไปแล้ว 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพะเยาเข้าดำเนินการที่ตำบลบ้านใหม่และตำบลแม่กา อำเภอภูกามยาวเข้าดำเนินการที่ตำบลห้วยแก้วและตำบลดงเจนอำเภอปงเข้าดำเนินการทีตำบลควร โดยในเดือนธันวาคมนี้ จะดำเนินการในพื้นที่อีก 3 อำเภอ คืออำเภอเมืองพะเยาเข้าดำเนินการที่พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ และหมู่ที่ 6, หมู่ที่ 17 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 13 ตำบลแม่กา อำเภอภูกามยาวเข้าดำเนินการที่พื้นที่หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยแก้ว หมู่ที่14 ตำบลดงเจน และอำเภอปงเข้าดำเนินการที่พื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลงิม จึงขอให้ผู้ที่มีที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งที่มีเอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิไปแจ้งรายชื่อพร้อมระบุแปลงที่ดินที่มีหลักฐาน และไม่มีเอกสารสิทธิ ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบล อำเภอ ที่เจ้าหน้าที่จะทำการเดินสำรวจ อย่างไรก็ตาม หากมผู้ใดเรียกเก็บเงินโดยอ้างเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัด หรือออกโฉนดที่ดิน ขออย่าได้หลงเชื่อจ่ายเงินให้ เนื่องจากในการดำเนินงานทางศูนย์จะยังไม่เรียกให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมใดๆเว้นแต่การปิดแสตมป์มอบอำนาจเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หรือศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินลำปาง-พะเยา ทราบเพื่อดำเนินการกับผู้แอบอ้างตามกฎหมายต่อไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินลำปาง พะเยา โทรศัพท์ 054-219-493 หรือ 054-219426

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!