ม.จ.จุลเจิม โวย เจดีย์อัฐิพระราชธิดาใน ร.1 ถูกปล่อยทรุดโทรม ไม่สมพระเกียรติ

ม.จ.จุลเจิม โวย เจดีย์อัฐิพระราชธิดาใน ร.1 ถูกปล่อยทรุดโทรม ไม่สมพระเกียรติ
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ม.จ.จุลเจิม โวยกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร ละเลยเจดีย์อัฐิพระราชธิดาในรัชกาลที่ 1 ปล่อยให้ทรุดโทรม

(20 ม.ค.65) เฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล ของ ม.จ.จุลเจิม ยุคล มีการโพสต์เรียกร้องถึงรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเจดีย์ปลา ที่วัดดุสิดาราม คาดว่าเป็นที่บรรจุอัฐิของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ พระราชธิดาของรัชกาลที่ 1 หลังจากถูกปล่อยทรุดโทรม 

จากภาพ เจดีย์ดังกล่าวตั้งอยู่บนเพิงโทรมๆ มีรากต้นไม้พันโดยรอบ ไม่สมกับการเป็นเจดีย์ของพระบรมวงศานุวงศ์ อยากให้กระทรวงวัฒนธรรมหรือกรมศิลปากร หันมาดูแล ปรับปรุง เพื่อถวายเกียรติยศแก่ท่านบ้าง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ มีพระนามเดิมชื่อว่า แจ่ม เป็นประราชธิดาพระองค์ที่ 5 ในรัชกาลที่ 1 ประสูติจากสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี ในปี พ.ศ. 2313 สิ้นพระชนมในวันที่ 7 สิงหาคม 2351 สิริพระชนมายุ 38 พรรษา

นอกจากนี้ รัชกาลที่ 1 ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่ ทรงพระศพให้ แต่พงศาวดารบางเล่มบอกว่า ได้รับพระราชทานโกศไม้สิบสอง ส่วนในพิธีพระราชทานเพลิงศพ รัชกาลที่ 1 ทรงพระภูษาลายพื้นขาวทุกวัน ดำรัสว่า "ลูกคนนี้รักมากต้องนุ่งขาวให้"

เมื่อเสร็จการพระศพ จึงโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระอัฐิขึ้นเป็นกรมหลวงศรีสุนทรเทพ แล้วทรงพระกรุณาโปรดให้เลื่อน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเทพยวดี ขึ้นเป็น กรมหลวงเทพยวดีด้วย รวมถึงมีการรื้อเอาทองหุ้มพระโกศนั้นมาเติมทองขึ้นอีก ทำเป็นพระโกศทองคำกุดั่น 8 เหลี่ยม ยอดทรงมงกุฎขึ้นองค์ 1 ไว้สำหรับพระองค์ แต่ลองไม้พระโกศเดิมนั้นโปรดให้เก็บไว้สำหรับขึ้นเกรินลองพระเบญจา