ซวยทั้งบ้าน! อุทยานฯ สั่งขับไล่ครอบครัว 5 นายพรานล่าเสือโคร่ง ออกจากพื้นที่

ซวยทั้งบ้าน! อุทยานฯ สั่งขับไล่ครอบครัว 5 นายพรานล่าเสือโคร่ง ออกจากพื้นที่
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (18 ม.ค. 65) นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เผยว่า ตามนโยบาย "ทส.เป็นหนึ่งเดี่ยว" และ ทส. ยกกำลัง X ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามข้อสั่งการ ของนาย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อสั่งการของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ยกระดับการปฏิบัติการ ในการป้องกัน และปราบปราม การลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า และล่าสัตว์ป่า ให้เด็ดขาด และเข้มข้น ในจังหวัดกาญจนบุรี

ตามที่ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ประกอบไปด้วย

1.นายรัชชานนท์ เจริญทรัพย์ อายุ 30 ปี

2. นายศุภชัยเจริญทรัพย์ อายุ 34 ปี

3.นายจอแห่ง ธนารักษ์ อายุ 38 ปี

4.นายกูกือ ยินดี อายุ 37 ปี

5.นายโซว ไม่มีนามสกุล อายุ 66 ปี

ได้ถูกดำเนินคดี ในข้อหาล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง เสือโคร่ง ที่ใกล้สูญพันธุ์ ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งข้อหาอื่นๆอีก 10 ข้อหา รวมเป็น 11 ข้อหา เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 กับวันที่ 15 มกราคม 2565 และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 คณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักอาศัยของผู้ต้องหา 5 คน ( 4 หลัง) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ท้องที่หมู่ที่ 4 ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี แต่ไม่พบพยานหลักฐานการกระทำการกระทำผิด

นายนิพนธ์ เผยต่อว่า ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน เครือญาติ และ บริวาร ที่อยู่อาศัย ในบ้าน หรือโรงเรือน ทั้ง 4 หลังดังกล่าว ได้รับการผ่อนปรน ให้อยู่อาศัย ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 แต่มติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว ด้านป้องกันพื้นที่ป่าไม้และอื่นๆ ได้บัญญัติไว้ว่า ถ้ามีการ กระทำการใดๆ อันเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่หรือขยายพื้นที่อยู่อาศัยที่ทำกินเพิ่มเติม หรือเป็นการทำลาย หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาป่า หรือสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด และเพื่อป้องกัน มิให้มีการยึดถือครอบครองพื้นที่ ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่สั่งให้ผู้กระทำความผิดออกจากพื้นที่ ทำลาย รื้อถอน และหรือดำเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

ซึ่งการที่ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ได้กระทำการล่าเสือโคร่งที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองใกล้สูญพันธุ์ หรือกระทำการ ผิดกฎหมายข้อหาอื่นๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ส่วนเครือญาติและบริวาร ที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือโรงเรือนดังกล่าว รู้หรือควรรู้ในเรื่องดังกล่าว กับไม่ห้ามปรามการกระทำในลักษณะดังกล่าว เป็นการกระทำที่กระทบกระเทือนต่อการรักษาป่าและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการฝ่าฝืนหรือผิดเงื่อนไข ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิ.ย. 2541 ด้านป้องกัน เพราะฉะนั้น ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน เครือญาติ และบริวาร ที่อยู่ในบ้านหรือโรงเรือนทั้ง 4 หลังดังกล่าว จึงต้องออกจากในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม และต้องทำลาย รื้อถอนบ้านหรือโรงเรือน ทั้ง 4 หลัง ดังกล่าว ไปให้พ้นจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมด้วย ตามมติครม. 30 มิ.ย. 2541 ด้านป้องกันที่ได้บัญญัติไว้

โดยวันนี้ นายนิพนธ์ จึงได้สั่งการให้ นายกมลาศ อิสอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม นายศรันย์วุฒิ พรสรายุทธ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.18 (วังเกียง) ร.ต.อ. มานพ สุทธบุตร รองสว.กก. 5 บก.ปทส.หน.ชป. กาญจนบุรี และผู้พิทักษ์ป่า รวม 30 นาย ให้ไปติดประกาศคำสั่ง ให้ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน เครือญาติ และบริวาร ที่อยู่ในบ้าน หรือโรงเรือนทั้ง 4 หลังดังกล่าวต้องออกไปให้พ้นจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม และต้องรื้อถอนบ้าน หรือโรงเรือน ไปให้พ้นในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ภายใน 30 วัน นับแต่วันนี้ มิฉะนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ. ศ. 2562 มาตรา19(1) ฐานยึดถือครอบครอง ที่ดินภายในเขตอุทยานแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปีถึง 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 4 แสน ถึง 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ