เช็กเลย! สอบ. ทดสอบประสิทธิภาพ หน้ากากอนามัยใช้การแพทย์ ผ่านเกณฑ์แค่ 3 ยี่ห้อ

เช็กเลย! สอบ. ทดสอบประสิทธิภาพ หน้ากากอนามัยใช้การแพทย์ ผ่านเกณฑ์แค่ 3 ยี่ห้อ

เช็กเลย! สอบ. ทดสอบประสิทธิภาพ หน้ากากอนามัยใช้การแพทย์ ผ่านเกณฑ์แค่ 3 ยี่ห้อ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สภาองค์กรณ์ของผู้บริโภค เปิดเผยผลการทดสอบ หน้ากากอนามัย แบบใช้ครั้งเดียว 60 ยี่ห้อ

โดยแบ่งเป็นระดับการใช้งาน 3 ระดับคือ

1.ระดับการป้องกันการใช้งานทั่วไป

2.ระดับใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade) และ ระดับใช้งานด้านการแพทย์ด้านศัลยกรรม

3.ระดับใช้งานเพื่อปกป้องทางเดินหายใจ ชนิดกรองอนุภาค ที่ระบุมาตรฐาน N95 หรือ KN 95

 
ระดับการป้องกันการใช้งานทั่วไป มอก.2424-2562 กำหนดให้หน้ากากอนามัย มีประสิทธิภาพการกรองอนุภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ค่าผลต่างความดัน ไม่เกิน 4.0 mm H2O/cm2 (ค่าผลต่างความดันจะมีผลในเรื่องการหายใจ)

จากผลการทดสอบพบว่า มี 3 ยี่ห้อที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว คือ

1. ยี่ห้อ LOC : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.36 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคาประมาณ 1.80 บาท

2. ยี่ห้อ Medicare Plus : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 95.02 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคาประมาณ 2.50 บาท

3. ยี่ห้อ Iris Ohyama : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.47 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคา 2.90 บาท ซึ่งยี่ห้อดังกล่าวเป็นยี่ห้อที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแต่ไม่เป็นไปตามที่โฆษณา เนื่องจากมีการโฆษณาว่ามีประสิทธิภาพการกรองอนุภาค (PFE 99%) แต่ผลทดสอบที่ออกมาของยี่ห้อดังกล่าวนั้นมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาค 0.1 ไมครอน เพียงร้อยละ 97.47

ส่วนยี่ห้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับหน้ากากอนามัยระดับใช้งานทั่วไป มีจำนวน 11 ยี่ห้อ ได้แก่

1. Zion : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.05 มีค่าผลต่างความดัน 6.22 ราคาประมาณ 1.70 บาท

2. Lepono : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.84 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคาประมาณ 2.50 บาท

3. Bestsafe : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.38 มีค่าผลต่างความดัน 6.18 ราคาประมาณ 1.70 บาท

4. I-Tec : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.09 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.40 บาท

5. 3M : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.91 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.50 บาท

6. Asproni : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.70 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 7.30 บาท

7. Fidens (กล่องชมพูขาว) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.23 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 2 บาท

8. Life Mask : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 95.88 มีค่าผลต่างความดัน 6.22 ราคาประมาณ 1.70 บาท

9. Microtex : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 91.34 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 1.40 บาท

10. Lanzhi : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 89.15 มีค่าผลต่างความดัน 1.04 ราคาประมาณ 1.70 บาท

และ 11. Yamada : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.49 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคาประมาณ 2 บาท


ระดับใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade) และ ระดับใช้งานด้านการแพทย์ด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) กำหนดให้หน้ากากอนามัยมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาค ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ค่าผลต่างความดันไม่เกิน 5.0 mm H2O/cm2 (ค่าผลต่างความดันจะมีผลในเรื่องการหายใจ)

จากผลการทดสอบ พบว่า มียี่ห้อที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 3 ยี่ห้อ ได้แก่

1. ยี่ห้อ Nam Ah : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.55 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 1.70 บาท

2. ยี่ห้อ Double A Care : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.04 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.50 บาท

3. ยี่ห้อ TCH : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.19 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 1.80 บาท

ส่วนยี่ห้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับหน้ากากอนามัยระดับใช้งานด้านการแพทย์ด้านศัลยกรรม มีจำนวน 24 ยี่ห้อ ได้แก่

1. Next Health : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.70 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคา 2 บาท

2. Union Beef : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.63 มีค่าผลต่างความดัน 8.29 ราคา 19.50 บาท

3. Fidens (กล่องชมพูเข้ม) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.62 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.40 บาท

4. Live SEF : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.92 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคา 2.50 บาท

5. Welcare : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.91 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคา 2.50 บาท ซึ่งเป็นหนึ่ง 1 ใน 60 ยี่ห้อ ที่ระบุว่าได้รับมาตรฐาน มอก. 2424 - 2562

6. Nice Mask : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.43 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคาประมาณ 2 บาท

7. Topvalue Bestprice : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.29 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคาประมาณ 3.20 บาท

8. Medimask : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.05 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคา 2.40 บาท

9. Betex : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.72 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.20 บาท

10. Fresh Plus (กล่องสีฟ้า) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.62 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 1.80 บาท

11. เคนโกะ : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.40 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 4.90 บาท

12. G lucky : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.92 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.20 บาท

13. Hyguard : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.85 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.40 บาท

14. Hi-care : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 93.90 มีค่าผลต่างความดัน 2.07 ราคา 3.30 บาท

15. Fresh Plus (กล่องสีเขียว) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.10 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคาประมาณ 1.80 บาท

16. Fresh Plus (กล่องสีน้ำเงิน) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.81 มีค่าผลต่างความดัน 6.22 ราคาประมาณ 1.80 บาท

17. KSG (ซองเขียวเข้ม) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.46 มีค่าผลต่างความดัน 5.18 ราคา 2.50 บาท

18. KF (ซอง) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.88 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคา 2.50 บาท

19. Miss Med : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.78 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 1.90 บาท

20. Exta : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.73 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.50 บาท

21. KF (กล่อง) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.50 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคาประมาณ 2.20 บาท

22. Watsons : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.36 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 2 บาท

23. Nice Mask (กล่องสีเขียวอ่อน) : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 95.19 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 1.70 บาท

และ 24. Safe & Care : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.94 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.50 บาท


หน้ากากที่ระบุว่าเป็นกลุ่มอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ ชนิดกรองอนุภาค ที่ระบุมาตรฐาน N95 หรือ KN 95 ที่มีข้อกำหนดตามมาตรฐาน มอก. 2480 - 2562 กำหนดประสิทธิภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ผลต่างความดันไม่เกิน 35 mmH2O

จากผลทดสอบ พบว่า ยี่ห้อที่ผ่านเกณฑ์มีจำนวน 7 ยี่ห้อ ได้แก่

1. ยี่ห้อ Minicare : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.35 มีค่าผลต่างความดัน 20.32 ราคา 12.50 บาท

2. ตรางู : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.3 มีค่าผลต่างความดัน 25.4 ราคา 43.30 บาท

3. One care : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.25 มีค่าผลต่างความดัน 25.4 ราคา 9.90 บาท

4. 3M : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.24 มีค่าผลต่างความดัน 15.24 ราคา 39 บาท

5. Welcare Black Edition : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.8 มีค่าผลต่างความดัน 20.32 ราคา 7 บาท

6. Ease mask zero Edition : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.75 มีค่าผลต่างความดัน 20.32 ราคา 20.40 บาท

และ 7. Pharmatex : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.21 มีค่าผลต่างความดัน 10.16 ราคา 5 บาท

และมียี่ห้อที่ผ่านเกณฑ์แต่ไม่เป็นไปตามที่โฆษณา ได้แก่

1. ไคเทคิ การ์ด รุ่นซาวายากะ : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.16 มีค่าผลต่างความดัน 15.24 ราคาประมาณ 13 บาท

2. Ease Mask Zero (Alco) : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.05 มีค่าผลต่างความดัน 20.32 ราคา 35 บาท

3. KSG (ซองเขียวอ่อน) : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.89 มีค่าผลต่างความดัน 16.26 ราคาประมาณ 10 บาท

4. Unicharm : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.24 มีค่าผลต่างความดัน 10.16 ราคา 18.25 บาท

5. Watsons : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 96.79 มีค่าผลต่างความดัน 20.32 ราคา 3.90 บาท

และ 6. Link care : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 95.48 มีค่าผลต่างความดัน 10.16 ราคา 35 บาท

ส่วนยี่ห้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับหน้ากากที่อยู่ในกลุ่มอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ มีจำนวน 6 ยี่ห้อ ได้แก่

1. Cuwin Mask : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.98 มีค่าผลต่างความดัน 45.72 ราคา 26 บาท

2. Cuwin Mask (True Shopping) : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.97 มีค่าผลต่างความดัน 40.64 ราคา 26 บาท

3. Mini care : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.95 มีค่าผลต่างความดัน 50.8 ราคา 32 บาท

4. Pharmatex : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.74 มีค่าผลต่างความดัน 50.8 ราคา 23 บาท

5. Nobel mask : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.65 มีค่าผลต่างความดัน 35.53 ราคา 25 บาท

และ 6. ซีพีทีโคว่า : กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 92.69 มีค่าผลต่างความดัน 15.24 ประมาณ 26 บาท


ทพ. อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ให้ข้อมูลว่า การทดสอบนี้ เกิดขึ้นเพราะ

มีผู้บริโภคร้องเรียนไปยัง คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อเชื้อโควิด - 19 ในระลอกที่ 3 มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ประชาชนทั่วไปจะปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างครบถ้วน จึงมีข้อสังเกตว่า หน้ากากอนามัยที่ใช้กันทั่วไป อาจไม่มีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเสนอมายัง สอบ. เพื่อให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานหน้ากากอนามัยที่วางจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด

หลังการตรวจสอบ ทาง สอบ. จึง เสนอแนะมาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ต่อหน่วยงานของรัฐ

1) ให้สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) กำหนดให้ หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวเป็นมาตรฐานบังคับ และมีบทกำหนดโทษในกรณีที่ ผู้ประกอบการทำการฝ่าฝืน ละเมิดสิทธิผู้บริโภค

2) ให้ อย. ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้า ให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

3) ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลของรัฐ กำหนดมาตรฐานตาม มอก. 2424 - 2562 เป็นเงื่อนไขในการกำหนดคุณสมบัติของสินค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ผลิตหรือนำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบใช้ครั้งเดียว

4) ให้เจ้าของแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ มีมาตรการสนับสนุนการเสนอขายหน้ากากอนามัยแบบใหม่

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook