สธ.เปิดไทม์ไลน์วัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส จัดสรรให้ใครบ้าง คาดฉีดเสร็จในสิ้นเดือน ส.ค.

สธ.เปิดไทม์ไลน์วัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส จัดสรรให้ใครบ้าง คาดฉีดเสร็จในสิ้นเดือน ส.ค.

กระทรวงสาธารณสุขแจกแจงอีกรอบว่าวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส จะนำไปฉีดให้กับใครบ้าง พร้อมกับคาดการณ์ว่าจะดำเนินการเรียบร้อยภายในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม 2564

วันนี้ (30 ก.ค.) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในระหว่างแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำวัน ณ กระทรวงสาธารณสุข ว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับวัคซีนโควิดยี่ห้อไฟเซอร์ จำนวนประมาณ 1.5 ล้านโดส ซึ่งเป็นการบริจาคจากสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับความเห็นชอบจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ให้จัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสไปให้กับกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้

 1. บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ (เป็นเข็ม 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน) 700,000 โดส
 2. ผู้สูงอายุ, ผู้อยู่ในกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป และคนท้องที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) 645,000 โดส
 3. ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย (เป็นผู้สูงอายุ, 7 โรคเรื้อรัง และคนท้องที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป) รวมถึงคนไทย ผู้จะเดินทางไปต่างประเทศ ที่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เช่น นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น 150,000 โดส
 4. ทำการศึกษาวิจัย (โดยการอนุมัติของคณะกรรมการวิจัยจริยธรรม) 5,000 โดส

อย่างไรก็ตาม นพ.โอภาส ระบุถึงวัคซีนอีกประมาณ 1 ล้านโดสที่จะได้รับบริจาคเพิ่มเติมจากสหรัฐอเมริกาว่า ยังอยู่ระหว่างพูดคุยประสานงาน จึงยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ว่าจะมีการส่งมอบเมื่อใด

ไทม์ไลน์การกระจายฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส

30 ก.ค. 64

 • วัคซีนล็อตบริจาค 1.5 ล้านโดสถึงประเทศไทย จัดเก็บที่คลังวัคซีน ที่ -70 องศาเซลเซียส บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
 • ส่งตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 ส.ค. 64

 • ได้รับผลตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย

3-4 ส.ค. 64

 • บริษัทจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ แพ็ควัคซีนเพื่อจัดส่ง

5-6 ส.ค. 64

 • จัดส่งวัคซีนล็อตแรก เป็นเข็มกระตุ้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเข็ม 1 สำหรับกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย ถึงหน่วยบริการ

7-8 ส.ค. 64

 • โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน

9 ส.ค. 64

 • หน่วยบริการเริ่มฉีดวัคซีน

กลางเดือน ส.ค. 64

 • จัดส่งวัคซีนเข็ม 2 สำหรับฉีดปลายเดือน ส.ค. 64

ทำความรู้จักเบื้องต้น วัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์

 • 1 ขวดผสมได้ 2.25 มิลลิลิตร = ขวดละ 6 โดส

 • ฉีดโดสละ 0.3 มิลลิลิตร เข้าชั้นกล้ามเนื้อ

 • ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์

 • ฉีดได้ในผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

 • เก็บในอุณหภูมิ -90 ถึง -60 องศาเซลเซียส ได้ 6 เดือน | 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส ได้ 1 เดือน