#นักข่าวสายSanook

สสจ.บุรีรัมย์ แจง ฉีด "แอสตร้าเซนเนก้า" เข็ม 3 กระตุ้นให้บุคลากรแพทย์ เป็นไปตามนโยบาย

สสจ.บุรีรัมย์ แจง ฉีด "แอสตร้าเซนเนก้า" เข็ม 3 กระตุ้นให้บุคลากรแพทย์ เป็นไปตามนโยบาย
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

สสจ.บุรีรัมย์ แจง ฉีด "แอสตร้าเซนเนก้า" เข็ม 3 กระตุ้นให้บุคลากรแพทย์

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ออกประกาศชี้แจง โดยระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคม ออนไลน์ เรื่องการฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 3 ในเขตพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ขอชี้แจงดังนี้

เนื่องจากมีการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายในการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบริการ ด่านหน้า เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้มีศักยภาพในการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคมากขึ้น ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ประกอบกับ มีข้อสั่งการของกระทรวง สาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ให้มีการฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็มที่ 3 แก่บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข

จึงเป็นเหตุให้สํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง จัดเตรียมวัคซีน จํานวน 7,964 โดส เพื่อฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ให้บริการ ด้านหน้า และได้ดําเนินการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า กระตุ้นเข็มที่ 3 ให้กับ บุคลากรทางการแพทย์และบริการด้านหน้าแล้ว จํานวน 3,533 คน เพื่อเป็น การสร้างขวัญกําลังใจและความปลอดภัยแก่บุคลากรการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าตามนโยบายดังกล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สสจ.บุรีรัมย์