นายก อบต.ราชาเทวะ สั่งชะลอซื้อเสาไฟกินรี จนกว่าองค์กรอิสระจะตรวจสอบเสร็จ

นายก อบต.ราชาเทวะ สั่งชะลอซื้อเสาไฟกินรี จนกว่าองค์กรอิสระจะตรวจสอบเสร็จ
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณี อบต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มีประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ได้มีการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติม 68.4 ล้านบาท ผ่านสภาเรียบร้อย เพื่อจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ ชนิดกิ่งเดียว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ โดยมติที่ประชุมสภา อบต.ราชาเทวะ สมัยสามัญ วาระสำคัญคือการพิจารณาของบสะสมจ่ายขาด เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประติมากรรมเสาไฟกินรี ระบบโซลาเซลล์ เพิ่มอีก 68.4 ล้านบาท เพื่อติดตั้งอีก 720 ต้น ราคาต้นละ 95,000 บาท รวม 11 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 15 หมู่บ้านในตำบลราชาเทวะ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ งบประมาณดังกล่าว จากจำนวนผู้เข้าประชุม 25 คน (ขาด 4 คน ) เห็นชอบ 15 คน ไม่เห็นชอบ 5 คน งดออกเสียง 4 คน

คืบหน้าวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายทรงชัย นกขมิ้น นายก อบต.ราชาเทวะ กล่าวว่า หลังจากที่เมื่อวานนี้สภา อบต.ราชาเทวะ ผ่านความเห็นชอบงบประมาณจัดซื้อเสาไฟฟ้ากินรี 720 ต้น งบฯ กว่า 68.4ล้านบาท ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภายนอกโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย ตนจึงใช้อำนาจของ นายก ชะลอการจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรีทั้งหมด จนกว่าองค์กรอิสระทั้ง 4 คือ ปปช. ปปง. สตง.และ ปปป. จะตรวจสอบแล้วเสร็จ และหากผลการตรวจสอบออกมาพบว่ามีความบกพร่องหรือไม่ชอบมาพากล ก็จะยุติโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรมชุดนี้ทันที แต่หากตรวจสอบแล้วไม่มีความผิด หรือดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอน ก็จะเดินหน้าโครงการจัดซื้อนี้ต่อไป ที่ผ่านมาตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งก็ได้รับการร้องเรียนลักษณะนี้บ่อยครั้งและครั้งนี้ถือเป็นการร้องเรียนที่มีการตรวจสอบขององค์กรอิสระจึงตั้งข้อสังเกต อาจเป็นเรื่องการเมืองที่ไปขัดใจบางคน ใน สตง. เลยถูกกลั่นแกล้ง

นายทรงชัย ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากจะตัดงบประมาณจัดซื้อเสาไฟฟ้ากินรีแล้วทาง อบต. ก็มีงบประมาณสำหรับดำเนินการเรื่อง โควิด-19 แต่ที่ไม่ได้แบ่งเงินงบประมาณไปจัดซื้อวัคซีนทางเลือกเหมือนท้องถิ่นอื่น ที่ให้ความสำคัญกับวัคซีนโควิด-19 เพราะเห็นว่าเมื่อรัฐบาลจัดวัคซีนมาให้แล้ว ก็ไม่ควรที่จะไปปฏิเสธ และเห็นว่าการสั่งซื้อวัคซีนของรัฐบาลอย่างไรก็เร็วกว่าท้องถิ่นแน่นอน

ด้าน นายสงวนชัย นันทร์จันทร์ และ นายแดง ปานทอง สมาชิกสภา อบต.ราชาเทวะ และเป็น 2 ใน 5 คณะกรรมที่โหวตสวนมติที่ประชุมไม่เห็นชอบให้อนุมัติซื้อเสาไฟฟ้ากินรี 720 ต้น งบประมาณกว่า 68.4 ล้านบาท วันนี้ได้เดินทางมาที่การไฟฟ้าบางพลี เพื่อยื่นหนังสือขอให้การไฟฟ้าไปตรวจสอบการตั้งเสาไฟ ที่เสี่ยงต่ออันตรายของประชาชน นายสงวนชัย บอกว่า ลักษณะเสาไฟกินรี ที่ไปติดตั้งมันไปพาดกับสายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนได้หากไฟรั่วหรือลัดวงจร ไม่รู้ว่าการไฟฟ้าอนุมัติให้ติดตั้งไปได้อย่างไร

นายแดง บอกอีกว่าเมื่อ 4 เดือนที่แล้วก็มาร้องเรียนทีหนึ่งแต่ก็เงียบ ทางการไฟฟ้าก็บอกว่าไม่มีหนังสือมายื่นเป็นทางการ จะลงไปตรวจสอบไม่ได้ วันนี้จึงทำหนังสืออย่างเป็นทางการมายื่น ขอให้ลงไปตรวจสอบ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ลงมารับหนังสือแค่หน้าอาคาร ไม่ให้ไปยื่นในห้อง โดยแจ้งว่าไม่ได้รับแจ้งจึงไม่อนุญาตให้ไปยื่นกับ ผอ. และก็คาดหวังว่าการมายื่นหนังสือครั้งนี้จะมีความคืบหน้า และลงไปตรวจสอบ 

นายสงวนชัย ได้บอกอีกว่า บรรยากาศของการประชุมเมื่อวานนี้ ค่อนข้างที่จะดุเดือด พวกตนทั้ง 5 คน ได้ชี้แจงและให้เหตุผลที่ไม่ให้ซื้อเสาไฟกินรี 720 ต้น เพราะช่วงสองปีที่ผ่านมาทาง อบต. อนุมัติงบประมาณซื้อและติดตั้งเสาไฟฟ้าไปแล้วทั้งหมด 8,596 ต้น เป็นเงิน 851,685,000 บาท ใน 15 หมู่บ้าน และเมื่อวานนี้ก็มีหนังสือแจ้งมาอีกว่าเสาไฟกินรี 720 ต้น จะจัดสรรลงไปใน 15 หมู่บ้านนี้ ไล่เรียงตามสัดส่วนและหมู่ที่ 15 จะได้เสาไฟมากที่สุด 253 ต้น ซึ่งเห็นว่าที่ผ่านมา ในซอยแต่ละหมู่บ้านก็มีเสาไฟติดแน่นอยู่แล้ว แทนที่จะเอางบประมาณไปปรับปรุงพัฒนาส่วนอื่น โดยเฉพาะถนนที่เป็นที่ต้องการของชาวบ้านมากที่สุด กลับไม่ทำ และไม่ให้ความสำคัญ ขณะเดียวกันพวกตนเองก็กำลังจะถูก นายก อบต.ฟ้องร้อง แต่ก็ไม่กลัวเพราะถือว่าเป็นการตรวจสอบและความโปร่งใส นายทรงชัย จะมาบอกว่าคนในพื้นที่ไม่มีใครคัดค้านแต่กลับเป็นเสียงของคนภายนอกซึ่งเห็นว่าเงินทุกบาท ที่นำมาใช้ใน อบต. ก็เป็นเงินของภาษีประชาชนทุกบาททุกสตางค์ ประชาชนทุกคนในประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ วันนี้ได้เห็นหน่วยงานองค์กรอิสระลงมาตรวจสอบ และสื่อมวลชนได้มาติดตามทำข่าว รู้สึกขอบคุณ เพราะที่ผ่านมาจะร้องเรียนไปกี่ครั้งก็เงียบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ เสาไฟกินรี