ไปต่อไม่รอแล้วนะ! อบต.ราชาเทวะ อนุมัติงบ 68 ล้าน ซื้อเสาไฟกินรี เพิ่มอีก 720 ต้น

ไปต่อไม่รอแล้วนะ! อบต.ราชาเทวะ อนุมัติงบ 68 ล้าน ซื้อเสาไฟกินรี เพิ่มอีก 720 ต้น
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ อบต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยตามระเบียบประชุมสภาไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพทำข่าวแต่อย่างใด ใช้เวลาในการประชุมนานกว่า 3 ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ

นายทรงชัย นกขมิ้น นายก อบต.ราชาเทวะ ได้ออกมาเปิดเผยว่า  การประชุมสภา อบต.ราชาเทวะ สมัยสามัญที่ 2 วาระสำคัญคือการพิจารณา ของบสะสม จ่ายขาด เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประติมากรรมเสาไฟกินรี ระบบโซลาร์เซลล์ เพิ่มอีก 68.4 ล้านบาท เพื่อติดตั้งอีก 720 ต้น รวม 11 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 15 หมู่บ้านในตำบลราชาเทวะ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ งบประมาณดังกล่าว จากจำนวนผู้เข้าประชุม 25 คน ขาด 4 คน  เห็นชอบ 15 คน ไม่เห็นชอบ 5 คน  งดออกเสียง 4 คน การประชุมครั้งนี้มี นายประสิทธิ์ นกขมิ้น ประธานสภา อบต.ราชาเทวะ เป็นประธานการประชุม 

นายทรงชัย นกขมิ้น นายก อบต.ราชาเทวะ ยืนยันว่า การประชุมสภาในครั้งนี้ตนไม่สามารถบังคับให้ใครลงมติได้ เป็นเสียงข้างมากในที่ประชุมสภา และเกิดจากความต้องการของชาวบ้านที่ต้องการเสาไฟส่องสว่าง หลังจากนี้จะตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด คือ  1.คณะกรรมการกำหนดทีโออาร์ คือ รูปแบบของโครงการ  2.คณะกรรมการคุมการยื่นซองประมูล ผ่านระบบ E - e-bidding  3.คณะกรรมการตรวจรับหลังติดตั้ง

นอกจากนี้ นายก อบต.ราชาเทวะ ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการใช้งบ 1,200 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประจำปี 600 ล้านบาท ที่ใช้ด้านการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคด้านอื่น  ส่วนงบสะสมกว่า 600 ล้านบาท ถูกนำมาใช้เพื่อติดตั้งเสาไฟกินรี ส่วนกรณีที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมนำเสาไฟกินรี ไปติดตั้งในป่ารกร้างและทางลูกรัง บางพื้นที่เป็นทางตัน รวมถึงระยะห่างแต่ละต้นถี่กันเกิน ไม่ได้มาตรฐานตามที่หลายคนตั้งข้อสงสัย  เป็นเพราะ อบต.ราชาเทวะ ไม่ได้ต้องการแค่ติดตั้งเพื่อความสว่างเป็นอย่างเดียว แต่ต้องการทำให้เกิดความสวยงาม เนื่องจาก พื้นที่ อบต.ราชาเทวะ เป็นที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูสู่ประเทศไทย จึงต้องการผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นหน้าเป็นตาของประเทศ และยืนยันว่าไม่กังวลหลังจากที่มีองค์กรอิสระ ทั้ง สตง. / ปปป. และ ปปช . ลงพื้นที่ตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการประติมากรรมเสาไฟกินรี ระบบโซลาร์เซลล์

ขณะที่เมื่อช่วงสายของวันนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ การติดตั้งเสาไฟ โครงการเสาไฟประติมากรรมกินรี ระบบโซลาร์เซลล์ ของ อบต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ หลังจากมีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบความโปร่งใส ที่มาของโครงการ ทั้งการเปิดรับการประมูล ความคุ้มค่าของโครงการดังกล่าว รวมมูลค่ากว่า 1,079 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยต้นละ 95,485 บาท ซึ่งติดตั้งแล้ว 11,339 ต้น โดยในวันนี้ ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบ หมู่ 7 ริมคลองลาดกระบัง ด้านหลังสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่ง สตง. ยืนยันว่า จะตรวจสอบให้ครบทุกสัญญาของโครงการดังกล่าว