โอลิมปิก 2020

เพียงแค่ "แตะ - สแกน - จ่าย" ง่ายทุกการใช้งานกับ ขสมก.

เพียงแค่ "แตะ - สแกน - จ่าย" ง่ายทุกการใช้งานกับ ขสมก.

เตรียมพร้อมเข้าสู่ Cashless Society ด้วยการรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของ ขสมก. รวมทั้งเดบิต-เครดิต ที่มีสัญลักษณ์ Contactless ครอบคลุมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการสแกนจ่ายด้วยโมบายแบงค์กิ้ง สะดวก ปลอดภัย ไร้การสัมผัส ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกที่ 3 ซึ่งมีความรุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมา  ส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและลดความเสี่ยงให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ  ขสมก. ในฐานะผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทาง จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานประจำรถก่อน ปฏิบัติหน้าที่ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การฉีดพ่นแอลกอฮอล์ภายในรถก่อน นำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน

ทั้งนี้ ขสมก. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะใช้บริการ  หมั่นล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ที่ติดตั้งภายในรถ การนั่งและยืนบนจุดที่กำหนด การไม่รับประทานอาหารและ เครื่องดื่มบนรถ ตลอดจนการปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานประจำรถอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ขสมก. ยังได้มีการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society ด้วยการสนับสนุนให้มีการชำระค่าโดยสารผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อลดการสัมผัสธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ที่อาจเป็นสื่อในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้สำหรับบัตรประเภทต่างๆ ที่สามารถใช้ชำระค่าโดยสารของ ขสมก. ได้มีดังต่อไปนี้

1) บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แบบรายเที่ยว

2) บัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์บุคคลทั่วไป และบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษา อิเล็กทรอนิกส์

3) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล

4) บัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่มีสัญลักษณ์คอนแทคเลส เช่น VISA PayWave

5) โมบายแบงก์กิ้งทุกธนาคาร ที่มีระบบชำระเงินผ่าน QR CODE   

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น และไม่มีใครทราบว่าจะยาวนานแค่ไหน ขสมก.  เตรียมพร้อมเข้าสู่ Cashless Society ด้วยบริการรับชำระ ค่าโดยสารรูปแบบใหม่ ที่ สะดวก ปลอดภัย ไร้การสัมผัส ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

[Advertorial]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ขสมก.