ประชาชนร้อยละ 30.8 ยังเลือก ”บิ๊กตู่” เป็นนายกฯ ยันประเทศไทยวันนี้มีความเป็นประชาธิปไตย

ประชาชนร้อยละ 30.8 ยังเลือก ”บิ๊กตู่” เป็นนายกฯ ยันประเทศไทยวันนี้มีความเป็นประชาธิปไตย

ประชาชนร้อยละ 30.8 ยังเลือก ”บิ๊กตู่” เป็นนายกฯ ยันประเทศไทยวันนี้มีความเป็นประชาธิปไตย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ซูเปอร์โพล ประชาชน 30.8%ยังเลือก พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯต่อไป 88.4% ยันประเทศไทยวันนี้มีความเป็นประชาธิปไตย เชื่อประชาธิปไตย ช่วยลดความเดือดร้อนทุกข์ยาก

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “ความนิยม ผู้นำรัฐบาล กับ ประชาธิปไตย” จากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,400 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1–12 มิ.ย.2564 พบว่า ร้อยละ 55.4 มีระดับความวางใจในระบอบประชาธิปไตย ช่วยลดความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 28.4 วางใจปานกลางและร้อยละ 16.2 วางใจค่อนข้างน้อยถึงไม่วางใจเลย, ร้อยละ 88.4 ระบุ ประเทศไทยวันนี้มีความเป็นประชาธิปไตย ในขณะที่ร้อยละ 10.6 ระบุ ไม่มี และเมื่อถามถึงอีก 20 ปีข้างหน้าร้อยละ 96.0 ระบุ ประเทศไทยจะยังคงมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ ส่วน ร้อยละ 4.0 มองว่าจะไม่มี

ทั้งนี้ ร้อยละ 93.4 ระบุ ผู้นำที่เด็ดขาด สั่งการและควบคุมแก้ปัญหาชาติ และประชาชนมีประโยชน์ ช่วยได้ แต่ร้อยละ 6.6 ระบุ ไม่มีประโยชน์ ช่วยไม่ได้เลย , ร้อยละ 98.5 ระบุสิ่งที่เห็นและเป็นประชาธิปไตยบ้านเราคือ ในการแก้ปัญหาวิกฤตชาติ มีคนมือไม่พายเอาเท้าราน้ำ คอยแต่ตำหนิคนทำงาน,ร้อยละ 95.9 ระบุ ประชาชนผู้มีรายได้น้อยยังมีสิทธิเข้าถึงความจำเป็นพื้นฐาน เช่น สวัสดิการแห่งรัฐ และ ร้อยละ 95.8 ระบุ รัฐบาล ถูกวิพากษ์ วิจารณ์ได้จาก สื่อมวลชน นักการเมืองและประชาชนทั่วไป เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความนิยมต่อนักการเมือง บุคคลสำคัญต่าง ๆ ถ้าวันนี้เลือกได้ จะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี พบร้อยละ 30.8 ระบุ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา,ร้อยละ 14.9 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ , ร้อยละ 5.3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล, ร้อยละ 4.8 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook