เสี่ยงสูงกักตัว-ตรวจด่วน! ร้านหมูสะเต๊ะดัง ย่านท่าน้ำนนท์ ติดโควิดแล้ว 11 ราย

เสี่ยงสูงกักตัว-ตรวจด่วน! ร้านหมูสะเต๊ะดัง ย่านท่าน้ำนนท์ ติดโควิดแล้ว 11 ราย
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

สสจ.นนทบุรี ประกาศขอให้ผู้ไปใช้บริการ ร้านหมูสะเต๊ะดัง ย่านท่าน้ำนนทบุรี วันที่ 24 เม.ย.-7 พ.ค. รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กักตัว และตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังพบผู้ป่วยแล้ว 11 คน

วันนี้ (9 พ.ค.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รายงานว่า พบผู้ป่วยโควิด-19 จาก ร้านหมูสะเต๊ะ (เจ๊พัน) ท่าน้ำนนทบุรี จำนวน 11 คน จึงขอให้ผู้ที่ไปใช้บริการที่ ร้านหมูสะเต๊ะ (เจ๊พัน) ท่าน้ำนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. - 7 พ.ค.2564 ขอให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ หรือ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านถึงวันเวลาที่เข้าไปในสถานที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ ขอให้ประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยประเมินตัวเองว่า เข้าไปในสถานที่เสี่ยงนานเกิน 15 นาที โดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย หรือ สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิดแบบใกล้ชิดหรือไม่ หากมีข้อใดข้อหนึ่ง ให้ทำดังนี้

ควรกักตัวเองเพื่อรอให้ครบ 5 วันแล้วค่อยไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ยกเว้นระหว่างกักตัวมีอาการเจ็บป่วย ให้ไปตรวจคัดกรอง หากผลตรวจเป็นลบ ควรกักตัวเองต่ออีกจนครบ 14 วันแล้วตรวจหาเชื้อซ้ำเพื่อยืนยันหรือ ประเมินความเสี่ยงได้ที่ https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck เพื่อคัดกรองความเสี่ยงก่อนไปตรวจ (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่เบอร์ 061 394 5402 / 061 172 2534 / 061 174 2260 / 061 394 5403

ทั้งนี้ สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่นนทบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค.2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รายงานผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 59 คน ส่วนใหญ่ติดเชื้อภายในครอบครัว ตลาดสด และสถานที่ทำงาน เป็นเพศหญิง 29 คน เพศชาย 30 คน โดยมีอาการ 36 คน คิดเป็น 61% และไม่มีอาการ 23 คน คิดเป็น 39 เปอร์เซ็นต์