รัฐบาลชี้แจง "วัคซีนซิโนแวค" ประสิทธิภาพสูง ภูมิต้านทานดีมาก

รัฐบาลชี้แจง "วัคซีนซิโนแวค" ประสิทธิภาพสูง ภูมิต้านทานดีมาก
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ไทยคู่ฟ้า ออกโรงแจงวัคซีนซิโนแวค ประสิทธิภาพสูง ภูมิต้านทานดีมาก

เพจไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความว่า ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สมุทรสาคร ได้ศึกษาเรื่องภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มห่างกัน 3 สัปดาห์ โดยตรวจภูมิต้านทานก่อนและหลังการให้วัคซีน ผลปรากฏว่า ภูมิต้านทานขึ้นได้ดีมาก เป็นที่น่าพอใจ

หลังจากนั้น 4 สัปดาห์หลังฉีดเข็มที่ 2 ภูมิต้านทานที่ขึ้นได้เท่าเทียมกับภูมิต้านทานที่ตรวจพบจากการติดเชื้อโดยธรรมชาติที่ 4 ถึง 8 สัปดาห์

ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาระยะยาวถึงความคงอยู่ของภูมิต้านทาน เพื่อคาดการณ์โอกาสที่จะติดโรคหรือเป็นซ้ำ เพราะแม้ว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 จะหายแล้วก็ยังอาจติดเชื้อซ้ำได้ แต่ความรุนแรงน่าจะน้อยลง โดยผลจากการศึกษานี้จะช่วยบอกว่า จำเป็นต้องกระตุ้นด้วยการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 หรือไม่และถ้าจะต้องกระตุ้นจะกระตุ้นเมื่อใด

Cr : นพ. ยง ภู่วรวรรณ